Hergebruik van stenen grafmonumenten – Circle Stone

De grafmonumenten op onze begraafplaats zijn van grote waarde. Voor nabestaanden vormen zij een zichtbare en persoonlijke herinnering aan het leven van dierbaren, een plaats om bij te gedenken.

De grafmonumenten gezamenlijk vormen een geschiedenisboek van de gemeenschap. De grafmonumenten die van steen zijn gemaakt, hebben een indrukwekkend lange geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden zijn zij door de natuur gevormd.
Steenhouwers hebben er vorm aan gegeven en de stenen persoonlijk gemaakt. Een indrukwekkende samenwerking tussen natuur en menselijke energie.

De meeste hardstenen grafmonumenten kunnen nog vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument blijven behouden. Daar dragen wij als begraafplaats graag aan bij, met eerbied voor mens en natuur. Dat doen wij op de volgende wijze. Wanneer de grafrechten komen te vervallen krijgen de nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen op te (laten) halen. In de meeste gevallen willen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt het monument eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonlijke gegevens en herkenbaarheden worden dan uiteraard verwijderd.

Vanzelfsprekend communiceert de steenhouwer aan de nieuwe eigenaren dat het om een monument gaat dat en nieuw leven heeft gekregen. Hiermee voorkomen wij dat de stenen worden vergruisd en bijvoorbeeld onder het wegdek verdwijnen en blijven ze hun hoogwaardige functie behouden.
Zie voor meer informatie www.circlestone.nl