Het Hoevelakense Bos ondergaat de komende jaren ingrijpende veranderingen. Er komt meer ruimte voor diverse groepen recreanten. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de natuur en bijzondere elementen te beschermen.

  De gemeentes Nijkerk en Amersfoort en Geldersch Landschap & Kasteelen werken al sinds 2017 aan de herinrichting van het Hoevelakense Bos. Doel is om de natuur- en cultuurhistorische waarden op het monumentale landgoed te behouden.

  Nieuwe inrichting

  Een van de maatregelen om dat te bereiken is het scheiden van de diverse groepen recreanten. Landgoed Hoevelaken wordt het bos voor recreatief wandelen. Wandelaars met aangelijnde honden, ruiters en fietsers krijgen de ruimte buiten landgoed Hoevelaken, waar mooie slingerende paden komen. Een apart losloopgebied voor hondeneigenaren krijgt een plek aan de westzijde. Ook aan de oostzijde worden nieuwe bossen aangelegd. Een deel van de nieuwe bossen krijgt een functie als waterbuffer, zodat er ook tijdens drogere perioden voldoende water in het gebied is.

  Aandacht voor parkeren

  In de plannen is veel aandacht voor het in goede banen leiden van de bezoekers. De parkeerplaats aan de Boslaan verdwijnt; er komen twee nieuwe parkeerplaatsen in het westen en oosten van het gebied. Het ruiterpad in de Boslaan wordt opgeheven; daar is de monumentale Boslaan te kwetsbaar voor. In het oostelijk deel is ruimte voor een nieuw ruiterpad. Om het plan financieel mogelijk te maken worden aan de rand van het gebied enkele woningen gebouwd.

  Gesprekken met inwoners en betrokken partijen

  De plannen zijn het afgelopen jaar besproken met de inwoners van het gebied en diverse betrokken partijen. Er zijn inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken en individuele gesprekken gehouden. De uitkomsten van deze participatie zijn verwerkt in het inrichtingsplan. Na besluitvorming over de kaders in de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt en de planologische procedures gevolgd. Het streven is om begin 2025 met de eerste werkzaamheden te beginnen.

  Heeft u nog vragen?

  U kunt contact opnemen met projectleider Gerwin Duine. Hij is bereikbaar per e-mail: gemeente@nijkerk.eu. Het is ook mogelijk telefonisch contact op te nemen via het algemene nummer van de gemeente: 033 - 247 22 22.

  Meer info

  Op deze illustratie ziet u hoe het moet worden. U kunt de afbeelding ook downloaden onderaan deze pagina.