De huidige Meubel- en tapijthal wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie met 44 woningen.
Het stedenbouwkundig plan is te downloaden.

In 2020 heeft de gemeenteraad de kaders voor deze ontwikkeling vastgesteld. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en zijn een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze stukken hebben in het najaar van 2022 ter inzage gelegen. Ook is een inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. In juni 2023 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Door twee partijen is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State hiervoor zal plaatsvinden.

Planning

  • 2023-2024: bouw- en uitvoeringsfase

Links naar meer informatie