De Nijkerkse cultuursector heeft grote schade geleden door de coronamaatregelen. Cultuur is echter onmisbaar voor mensen, om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en kennis te maken met nieuwe wereldbeelden. Daarom wil het college de eerste helft van 2022, samen met de cultuursector, een herstelplan maken voor de cultuursector. In dit plan komen maatregelen te staan die de cultuursector niet alleen herstellen maar ook klaar maken voor de toekomst.

De herstelmaatregelen zijn bedoeld om de hele culturele sector te ondersteunen, ook het ongesubsidieerde deel van de sector en de vele freelancers. Alle schakels in de gemeentelijke culturele infrastructuur worden ondersteund, de amateurkunstverenigingen, de professionele instellingen en de zelfstandige makers. 
Van het geld dat de Rijksoverheid aan de gemeente gegeven heeft voor herstelmaatregelen is €470.000,- beschikbaar. Mogelijk wordt dit bedrag nog hoger wanneer de provincie ook geld voor cultuurherstel beschikbaar stelt.

Noodsteun

Het herstelplan zal bestaan uit drie onderdelen. 
Als eerste twee vormen van noodsteun. 

  • Noodsteun voor culturele instellingen die in acute geldproblemen zijn, in de vorm van een subsidieregeling. 
  • Noodsteun in de vorm van coulance bij het terugbetalen van subsidie voor activiteiten die niet uitgevoerd zijn.

Deze twee vormen van noodsteun heeft het college ook in 2020 toegepast. De termijn waarin een aanvraag voor noodsteun ingediend kon worden is inmiddels gesloten.

Daarnaast maakt het college samen met de cultuursector plannen voor de middellange en langere termijn. Met deze plannen wil het college de cultuursector wendbaar en weerbaar maken voor de toekomst. Voor de uitvoering van dit onderdeel is voor de jaren 2022 en 2023 € 300.000,- beschikbaar.
De plannen worden in de periode februari-april 2022 gemaakt. Het is de bedoeling dat het totale herstelplan voor de zomervakantie 2022 klaar is om uitgevoerd te worden.

Kijk voor meer informatie in het Plan van Aanpak herstelplan dat u hieronder kunt downloaden. Of neem contact op met Stefan Staartjes, via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 033.