Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u (het gezinshoofd) hondenbelasting betalen. De gemeente controleert steekproefsgewijs en gericht op hondenbezit.

U kunt geen kwijtschelding krijgen van de hondenbelasting. In geval van verhuizing naar een andere gemeente, kunt u soms een deel van uw hondenbelasting terugkrijgen. Dit is afhankelijk van het moment in het belastingjaar waarop u verhuist.

Hoe werkt het?

In Nijkerk heft en int GBLT (voorheen Tricijn) belastingen voor de gemeente. Hieronder valt ook de hondenbelasting.

GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.

Wat moet ik doen?

Als hondenbezitter bent u verplicht hiervan aangifte te doen.

Als uw hond overlijdt of wanneer het aantal honden vermindert, kunt u dit via Mijn Loket of schriftelijk melden aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle aangeven. Bij afmelding van een hond bent u verplicht een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar bijvoegen.

Kenneltarief

De gemeente Nijkerk hanteert een speciaal kenneltarief. Om in aanmerking te komen voor het kenneltarief moet u een Kennisregistratie kunnen overleggen. Dit is op te vragen bij De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. U kunt de kennisregistratie digitaal opvoeren in Mijn Loket.