Hondenpoep is ergernis nummer één bij de inwoners van de gemeente Nijkerk. We willen dit graag veranderen. Hondenbezitters en mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de openbare ruimte in onze mooie gemeente.

Eenvoudig en duidelijk hondenbeleid

Als het aan het college ligt dan wordt de basisafspraak: “Hondenbezitters lijnen hun hond binnen én buiten de bebouwde kom aan en ze ruimen de hondenpoep op”. Er komen twee uitzonderingen: de hondenlosloopgebieden en gebieden die verboden zijn voor honden. We verwachten dat de gemeenteraad in het najaar over het nieuwe hondenbeleid besluit. De stukken zijn openbaar, u vindt deze op de website met raadsinformatie.

Regels

In het algemeen gelden de volgende regels:

  • U bent verplicht een opruimmiddel bij u te hebben;
  • Lijn uw hond binnen de bebouwde kom overal aan, behalve op de losloopterreinen;
  • Ruim hondenpoep overal op, behalve op de uitlaatterreinen;
  • Speelplekken en trapvelden zijn verboden voor honden;
  • U bent altijd verantwoordelijk voor uw hond.

Opruimmiddel

Doet uw hond op weg naar een losloopgebied of uitlaatstrook zijn behoefte op een plek waar dat niet mag dan bent u verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Ook bent u verplicht hiervoor een geschikt opruimmiddel bij u te hebben. U kunt als opruimmiddel bijvoorbeeld boterhamzakjes gebruiken. Daarnaast zijn er in de dierenspeciaalzaken middelen verkrijgbaar, waaronder poepschepjes.

Toezicht

In de gemeente Nijkerk houden de Toezichthouders Openbare Ruimte toezicht op de naleving van de aanlijn- en opruimplicht. De bedragen van de boete voor het overtreden van de aanlijnplicht bedraagt € 90,- per overtreding. U mag niet met een hond in een speelplaats komen. De boete hiervoor is € 140,- per overtreding. Voor het overtreden van de opruimplicht is de boete ook € 140,- per overtreding. Wordt u staande gehouden en kunt u geen deugdelijke opruimmiddel tonen? Dan is de boete € 90,- Bij alle boetes komt nog € 9,- administratiekosten.

Uitlaat- en losloopterreinen

In de gemeente Nijkerk zijn uitlaat- en losloopterreinen aangewezen. Bij de uitlaatterreinen kan de hond aangelijnd worden uitgelaten en hoeft u de poep niet op te ruimen. Een uitlaatterrein is meestal een strook langs de weg, vaak aangelegd langs bestaande wandelroutes. Op plaatsen waar geen ruimte is voor stroken langs de weg zijn kleine uitlaatterreinen aangelegd die zijn afgeschermd door een haag of hekje. De gemeente maakt de terreinen schoon met de zogenaamde hondenpoepzuiger. De kosten van het schoonmaken van de uitlaatstroken en het aanbrengen van de markeringen voor de uitlaat- en losloopterreinen bedragen per jaar bijna € 50.000 (dit is exclusief de kosten voor het toezicht, de handhaving en advieskosten van het hondenbeleid).

Op losloopterreinen kunt u uw hond los laten lopen en bent u verplicht om de poep op te ruimen. Bij deze terreinen zijn afvalbakken geplaatst waar u de poep weg kunt gooien. De losloopterreinen worden aangegeven met een blauw bordje.

De uitlaat- en losloopterreinen staan aangegeven op de hondenuitlaatkaart die u hieronder kunt downloaden.

Na de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit over bovenstaande en komen er nieuwe hondenuitlaatkaarten per woonkern (Nijkerk, Hoevelaken, Nijkerkerveen) en voor het buitengebied.