De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. U kunt misschien hulp krijgen vanuit de Wmo 2015 als u zichzelf thuis niet goed kunt redden of als u vindt dat u niet goed mee kunt doen in de samenleving.

Informatie met beeld over aanvragen hulp bij langer thuis wonen en meedoen in de samenleving.

We kijken dan eerst:

  • wat u zelf kunt.
  • of u mantelzorg kunt krijgen, dus hulp van uw familie, vrienden of huisgenoten
  • of andere mensen die u kent u kunnen helpen.
  • of er voor u algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn, zoals verhoogd toilet, fiets met trapondersteuning of toiletbeugels
  • of er voor u andere voorzieningen zijn, zoals boodschappenservice, glazenwasser of busje via het UWV

Als dit allemaal niet genoeg helpt, krijgt u misschien hulp vanuit de Wmo 2015.

Huishoudelijke hulp

U woont zelfstandig, maar het lukt u niet altijd (meer) om uw huis op orde te houden. Bijvoorbeeld bij het stofzuigen, strijken of schoonmaken. Dan benadert u het Sociaal Team bij de gemeente om deze hulpvraag met een zorgconsulent te bespreken. De zorgconsulent gaat samen met u na welke oplossing het meest passend is in uw situatie. Mogelijk kan een naaste u hierbij helpen of bestaat er een voorliggende voorziening die ondersteunend kan zijn. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kan een hulpverlener vanuit een zorgaanbieder worden ingezet.

Ook als u mantelzorger bent en u kunt het huishouden (tijdelijk) niet meer verrichten vanwege overbelasting, dan kunt u een zorgconsulent benaderen om uw situatie te bespreken.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met het Sociaal Team van de gemeente.

Vervoer/ hulpmiddelen

U heeft moeite met staan of lopen binnenshuis en in de omgeving en/ of u kunt niet meer zelfstandig afstanden afleggen door een beperking of ziekte. U heeft bijvoorbeeld een rolstoel, een scootmobiel of een collectieve vervoersvoorziening nodig.

Sommige hulpmiddelen kunt u zelf lenen (voor een korte periode) of kopen, bijvoorbeeld in een thuiszorgwinkel of een bouwmarkt. Denk aan het lenen van een transportrolstoel voor een korte periode of het aanschaffen van een rollator of een elektrische fiets. Voor andere hulpmiddelen kunt u ondersteuning vragen bij de gemeente. Wanneer u beperkingen ondervindt in uw vervoersmogelijkheden, kijkt de zorgconsulent samen met u naar de beste oplossing. Een hulpmiddel of een vervoersvoorziening kan worden ingezet als u geen gebruik kunt maken van de voorliggende voorzieningen, zoals het openbaar vervoer.

Hulpmiddelen

Heeft de gemeente met u afgesproken dat u een hulpmiddel kunt krijgen vanuit de Wmo 2015? Dan kunt u op deze websites kijken welke hulpmiddelen er zijn (klik op de namen): Meyra, Medipoint of Handycare.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met het Sociaal Team van de gemeente.

Collectieve vervoersvoorziening (Valleihopper/ regiotaxi)

De Valleihopper is een collectieve vervoersvoorziening. Elke inwoner van de gemeente Nijkerk kan gebruik maken van de diensten van de Valleihopper. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer en uw sociale netwerk kan hierin ook niet ondersteunen, dan kunt u gebruik maken van de Valleihopper voor een gereduceerd tarief. U vraagt dan een Wmo-pas aan.

U heeft recht op een Wmo-pas voor de Valleihopper wanneer:

  • u vanwege een beperking niet met ander openbaar vervoer kunt reizen, of
  • u aangepast vervoer nodig hebt

Ga voor meer informatie naar  www.valleihopper.nl.

Heeft u vervoer nodig boven de 25 km. Dan kunt u gebruik maken van de Valyspas. Zie hiervoor de website www.valys.nl.

Wonen

U wilt zelfstandig (blijven) wonen, maar door een beperking kunt u niet meer goed functioneren in uw woning. Woonvoorzieningen of -aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u weer zelfstandig kunt functioneren. U kunt in eerste instantie zelf zorgen voor een verbeterd wooncomfort, bijvoorbeeld een hoog toilet en toiletverhoger. Voor tips en adviezen ga naar www.langerthuisineigenhuis.com.

Als andere (grotere) woningaanpassingen nodig zijn, dan is het advies uw woonsituatie te bespreken met een zorgconsulent van de gemeente. Sommige voorzieningen of aanpassingen kunnen (deels) worden vergoed door de Wmo. De gemeente werkt samen met welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met het Sociaal Team van de gemeente.

Begeleiding of dagbesteding

U wilt zich thuis zo goed mogelijk zelf redden en/of u wilt zoveel mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Maar door een beperking lukt dit niet goed genoeg. Misschien kunt u dan hulp krijgen vanuit de Wmo 2015. 
Begeleiding of dagbesteding kunnen helpen. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij uw administratie, leren boodschappen doen of leren een plan te maken voor wat u elke week gaat doen. Bij dagbesteding kunt u samen met andere mensen activiteiten doen. Bijvoorbeeld schilderen, koken, dieren verzorgen of wandelen.

Kijk op https://zorgaanbod.schulinck.nl/nijkerk wat er allemaal kan.

Wilt u hulp vragen, vul dan het formulier zorgaanvraag in, bel de gemeente via (033) 247 2222 of stuur een e-mail naar aanmelden@nijkerk.eu.

Kosten

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. 
Per 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht gegaan. Dit is een vast tarief voor eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. De eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wmo 2015 is nu niet meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Wilt u weten hoeveel u zelf moet betalen? Kijk dan op de website van het CAK.
Hoe u moet betalen, hoort u van het CAK.

Betaalt u al een eigen bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan hoeft u niet te betalen voor de hulp vanuit de Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK.

Contact informatie

aanmelden@nijkerk.eu (voor begeleiding en dagbesteding, huishoudelijke hulp, vervoer/hulpmiddelen en wonen)