Huren woning, klacht doorgeven

Huurt u een woning die niet van een woningcorporatie is en hebt u een klacht hierover? Denk bijvoorbeeld aan klachten over de huurprijs of de huurovereenkomst. Of u hebt last van tocht en vocht in de woning door enkel glas of er zijn andere gebreken. Of misschien bedreigt of discrimineert de verhuurder u. Dan kunt u dat melden bij het meldpunt klacht over huren.

Woning via woningcorporatie

Huurt u een woning via een woningcorporatie (Woningstichting Nijkerk of de Alliantie), dan kunt u uw klacht melden bij uw woningcorporatie of bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Wie kan een melding doen?

Iedereen die een:

  • huurwoning zoekt
  • woning huurt
  • woning heeft gehuurd

Wat stuurt u mee?

  • Eventueel foto’s van de gebreken aan de woning
  • Eventueel een huurovereenkomst
  • Eventueel een ingevulde huurprijschecker

Melden klacht

U kunt bij het invullen van het online formulier  uw gegevens achterlaten. Of u meldt uw klacht anoniem.
Laat u uw gegevens achter? Dat maakt het voor ons makkelijker om de melding in behandeling te nemen.

Meld uw klacht over huren

Na uw melding

Laat u uw gegevens achter? Dan houden we u op de hoogte van uw melding.