Op deze pagina leest u als vluchteling uit Oekraïne hoe u zich kunt aanmelden in Nijkerk en meer praktische informatie.

Inschrijven in Nijkerk: de Basisregistratie Personen

U moet zich inschrijven bij de Basisregistratie Personen. Hiermee wordt u tijdelijk inwoner van Nijkerk. Alleen als u ingeschreven staat kunt u leefgeld aanvragen zolang u geen werk of andere inkomsten heeft. U kunt voor inschrijving een afspraak maken. Lees alles hierover over op de pagina Verhuizen naar Nederland. Binnen 1 tot 4 weken na inschrijving ontvangt u uw Burger Service Nummer (BSN). Met een BSN kunt u een bankrekening aanvragen.

Sticker in paspoort

Als u in Nijkerk verblijft moet u een zogenaamde “verblijfsaantekening” in uw paspoort krijgen. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.refugeeshelp.nl. De sticker is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. Daardoor kunt u tot in ieder geval 2024 in Nederland wonen en werken. Ook kunt u hiermee aanspraak maken op leefgeld, opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen.

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u iets wilt regelen of aanvragen bij de (semi)overheid. Na uw inschrijving bij de gemeente Nijkerk kunt u een DigiD aanvragen.

Leefgeld

De financiële hulp van de overheid aan Oekraïense vluchtelingen is in lijn met asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering.

Overzicht leefgeld per vluchteling per maand

Meldingsformulier

U moet iedere maand bij de gemeente Nijkerk een meldingsformulier inleveren. Alleen dan ontvangt u leefgeld. Verandert uw persoonlijke situatie dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk via een meldingsformulier aan de gemeente te melden. Het meldingsformulier moet u inleveren op uiterlijk de één-na-laatste dag van de maand.
Download hier het meldingsformulier (NL) / meldingsformulier (RU).

Meld uw (tijdelijk) verblijf buiten de gemeente bij ons aan!

Als u verhuist of (tijdelijk) buiten de gemeente Nijkerk verblijft, moet u dat aan ons doorgeven. Dat kan via het meldingsformulier. Die vindt u via deze links: meldingsformulier (NL) / meldingsformulier (RU)
Als u langer dan 28 dagen buiten de gemeente verblijft, stopt het leefgeld en indien van toepassing uw opvangplek in de gemeentelijke opvang.

Werk

We willen graag dat u gaat werken. U kunt voor werk contact opnemen met het Werkgevers Service Punt regio Amersfoort. U vindt hierover meer informatie op de website. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Nijkerk via het nummer 0682 11 92 76. 

Kinderbijslag

Als u in Nederland werkt dan heeft u mogelijk recht op kinderbijslag. Neem daarvoor contact met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Medische kosten

U bent ziek en maakt medische kosten. De zorgverlener declareert uw kosten bij de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne. U moet hiervoor een BSN hebben. Kosten die niet worden vergoed, moet u zelf betalen. Meer informatie kunt u vinden op Uit Oekraïne - Jouw situatie - Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekering

Alle Oekraïners met een Burgerservicenummer zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden (RMO). 

Onderwijs

Onderwijs is in Nederland tot 18 jaar verplicht. Bent u inwoner bij een private opvanglocatie dan kunt u voor informatie over onderwijs, zoals inschrijving, contact opnemen met onderwijsuanijkerk@gmail.com. Bent u inwoner bij de gemeentelijke opvanglocatie dan kunt u voor informatie over onderwijs, zoals inschrijving, contact opnemen met de locatiemanager.

Bankrekening / bankpas

U kunt na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners snel een betaalrekening openen. Met een betaalrekening kunt onder meer leefgeld of loon ontvangen en dagelijkse boodschappen betalen. U mag de betaalrekening gebruiken zolang u rechtmatig in Nederland verblijft.
Voor de aanvraag van een betaalrekening gelden voorwaarden:

  • U moet meerderjarig zijn (18 jaar of ouder);
  • U moet een BSN hebben;
  • U moet een geldig ID of verblijfsdocument hebben;
  • U moet per post bereikbaar zijn. U moet dus aangeven waar u verblijft;
  • U heeft een smartphone of toegang tot een computer nodig om gebruik te maken van mobiel bankieren of internetbankieren.

Link naar de banken