Op deze pagina stelt de gemeente Nijkerk stelt alle relevante informatie over inkoop beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Nijkerk inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Inkoopsamenwerking ISNV

  • Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koopt de gemeente Nijkerk regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)(externe link)”. Daarnaast koopt de gemeente ook gezamenlijk in met andere samenwerkingsverbanden, zoals BLNP (gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten), regio FoodValley en regio Amersfoort.
  • Het Inkoopbeleid en de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Nijkerk en de ISNV zijn in 2022 opnieuw vastgesteld. Tenzij specifiek anders aangegeven in het addendum gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die door de gemeente worden gedaan op het gebied van leveringen en diensten.
  • Het toe te passen inkoopbeleid zal in het tweede kwartaal van 2023 worden gepubliceerd op deze pagina.
  • De toe te passen inkoopvoorwaarden kunt u downloaden.
  • De afwijking t.o.v. het inkoopbeleid van het ISNV zal ook worden gepubliceerd op deze pagina in het tweede kwartaal van 2023.

Informatie en contact

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de coördinator Inkoop via e-mail gemeente@nijkerk.eu.