Op deze pagina stelt de gemeente Nijkerk stelt alle relevante informatie over inkoop beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Nijkerk inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Inkoopsamenwerking ISNV

  • Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koopt de gemeente Nijkerk regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV(externe link))”. 
  • Het Inkoopbeleid en de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Nijkerk en de ISNV zijn in 2017 opnieuw vastgesteld. Tenzij specifiek anders aangegeven in het addendum gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die door de gemeente worden gedaan op het gebied van leveringen en diensten.
  • Zowel het inkoopbeleid als de toegepaste inkoopvoorwaarden treft u op de website van de ISNV(externe link).
  • De eventuele afwijking t.o.v. het inkoopbeleid van het ISNV treft u aan in het addendum. U vindt dit document onderaan deze pagina.

Informatie en contact

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de coördinator Inkoop via e-mail gemeente@nijkerk.eu.