Inkoop 2023 jeugdhulp en Wmo regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder de gemeente Nijkerk, zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Dit gaat om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. 
De gemeente Nijkerk koopt alleen beschermd wonen en maatschappelijke opvang samen met de regio Amersfoort in.

Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Alle informatie over deze inkoop is te vinden op een speciale webpagina(externe link); zoals achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.