Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de spelregels van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • Tot eind 2021 wordt gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager (zoals de ouder of verzorger) van de jeugdige om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is.
  • Vanaf 2022 wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct vóór de zorgaanvraag.

Voor een klein aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk
Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Nijkerk de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid: de zorg die uw (pleeg-) kind ontvangt, verandert niet. Ook blijft uw (pleeg-) kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin. 

Als voor uw (pleeg-) kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laat de gemeente Nijkerk dit vóór het einde van 2021 aan u of aan uw (pleeg-) kind weten. U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgt de gemeente Nijkerk dan voor een zorgvuldige overdracht van het dossier van het kind aan de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg-) kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Als de ondersteuning afloopt, kijkt de nieuwe gemeente naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waarom verandert de wet?

In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast.

Waar kan ik vragen stellen?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente Nijkerk. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.