De gemeente Nijkerk heeft een 'Meldpunt Jongeren op Straat'. Bij dit meldpunt kunt u melden wanneer u overlast heeft door jongeren.