Jongerenoverlast

De gemeente Nijkerk heeft een 'Meldpunt Jongeren op Straat'. Bij dit meldpunt kunt u melden wanneer u overlast heeft door jongeren.

    Met het instellen van dit meldpunt coördineert de gemeente Nijkerk de afhandeling van klachten die betrekking hebben op overlast van (hang)jongeren. Samen met de politie, buurtbemiddeling en het jeugd- en jongerenwerk wil de gemeente er voor zorgen dat overlast niet plaatsvindt dan wel in een vroeg stadium voorkomen kan worden.

    Bij een melding van overlast vindt er een integrale aanpak plaats. Veelal zal het gesprek met de jongeren worden aangegaan en kunt u, indien gewenst, actief meedenken bij het zoeken van een oplossing.

    U kunt uw melding doen door het onderstaande formulier in te vullen, via het algemene telefoonnummer (033) 247 22 22 of aan de balie van het stadhuis.