Het aanvragen van een instemmingsbesluit of het doen van een melding voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR(externe link).

U vindt daar ook alle geldende regels en voorwaarden zoals de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk (AVOI) en het Handboek kabels en leidingen Nijkerk.

  • Voor het afhandelen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (onder andere noodzakelijk voor tracés groter dan 25 m1) hanteren we een norm tijd van 8 weken.
  • Kleinere werkzaamheden (onder andere tracés kleiner dan 25 m1) moet u minimaal 5 werkdagen vooraf melden.
  • Spoedeisende werkzaamheden moet u voorafgaand aan de start van de werkzaamheden melden.

Direct regelen via website MOOR(externe link)

  • Voor de website van MOOR heeft u een account nodig. U kunt dit aanvragen via de website, via telefoonnummer 088 23 44 700 of per mail: info@moorwerkt.nl.