Wat is het?

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Het aanleggen van kabels en leidingen mag alleen als u netbeheerder bent of in opdracht van hen aan het werk bent.
Het aanvragen van een instemmingsbesluit of het doen van een melding voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR.

U vindt daar ook alle geldende regels en voorwaarden zoals de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk (AVOI) en het Handboek kabels en leidingen Nijkerk.

  • Voor het afhandelen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (onder andere noodzakelijk voor tracés groter dan 25 m1) hanteren we een norm tijd van 8 weken.
  • Kleinere werkzaamheden (onder andere tracés kleiner dan 25 m1) moet u minimaal 5 werkdagen vooraf melden.
  • Spoedeisende werkzaamheden moet u voorafgaand aan de start van de werkzaamheden melden.

Direct regelen via website MOOR

  • Voor de website van MOOR heeft u een account nodig. U kunt dit aanvragen via de website, via telefoonnummer 088 23 44 700 of per mail: info@moorwerkt.nl.

Extra informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.