Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is de gemeente Nijkerk gestart met ‘Kamers met Aandacht’. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Dit is voor jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis kunnen wonen. Maar die ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Voor de gemeente Nijkerk zoekt Kamers met Aandacht kamers bij mensen thuis.

Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden

Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden. En iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Voorwaarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd. En dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert. Het verhuren van een Kamer met Aandacht heeft voor de verhuurder geen invloed op de huurtoeslag.

Persoonlijke aandacht

De jongeren krijgen het eerste half jaar begeleiding van hun eigen hulpverlener. Daarnaast blijft een coördinator de hele huurperiode betrokken bij de verhuurder en de jongere. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwt de jongere een eigen netwerk op om op terug te vallen. Deze persoonlijke aandacht kunnen verhuurders geven, maar ook huisgenoten. Totdat de jongeren uiteindelijk helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Zorgvuldige match

De verhuurders en de jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel aandacht ze geven en hoe. De jongeren betalen zelf maandelijkse huur. Ze gaan naar school of naar hun werk. Ze hebben geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Nieuwsgierig geworden?

Mensen die een kamer over hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl. Of contact opnemen via info@kamersmetaandacht.nl of telefoon 06 - 11 13 46 85. Op de website staat staat ook informatie over online informatiebijeenkomsten.