Klacht indienen

De gemeente Nijkerk wil dat u bij ons terechtkunt als u dat nodig heeft. We staan graag voor u klaar. Daar doen we elke dag samen met onze medewerkers ons best voor. 

Toch kan het zo zijn dat u als inwoner niet tevreden bent over ons. Of over één van onze medewerkers. Bijvoorbeeld in een situatie dat u niet goed wordt behandeld. Of dat u te lang op een antwoord moet wachten, zonder dat u uitleg heeft gekregen waarom. Het kan ook zijn dat u zich niet serieus genomen voelt.

Heeft u klachten over de buitenruimte?

Als u andere klachten heeft, bijvoorbeeld:

  • een losse stoeptegel
  • onkruid op de stoep
  • of andere meldingen over de openbare omgeving
  • over een medewerker van de Milieustraat (Remondis).

Dan is er het speciale online formulier 'Melding over Woon-en Leefomgeving doen'.  U vindt de button hieronder. U kunt hiermee makkelijk een klacht of melding doen over uw buurt of straat.

Melding over Woon- en Leefomgeving doen

Is uw container niet geleegd? Dan kunt u contact opnemen met de servicelijn afvalcontainers via het telefoonnummer (0800) 8890988.

Wat moet ik doen?

Sowieso is het belangrijk dat u het ons laat weten als u ontevreden bent. Want alleen dan kunnen we er ook iets aan doen.
Dit kan bijvoorbeeld door te bellen met de medewerker die betrokken is. Maar u kunt ook bellen met de klachtencoördinator via telefoonnummer (033) 247 22 22. We kunnen u dan meteen helpen en het zo mogelijk samen oplossen. 

Als bellen niet lukt of als het niet lukt om het via de telefoon uit te leggen, kunt u ook een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Hierin moet dan staan:

  • Waar uw klacht over gaat
  • Wanneer die klacht is begonnen
  • En uw naam, adres en telefoonnummer

Ook kunt u uw klacht online aan ons laten weten. Ga hiervoor naar het online klachtenformulier hieronder.

Online klacht indienen

U kunt uw klacht indienen tot een jaar na de datum waarop uw klacht is ontstaan.

Wat doen wij met uw klacht?

Als uw klacht bij ons binnen is, bellen we u op. 
We nodigen u dan uit voor een gesprek. Hierin kunt u uw verhaal verder uitleggen. De medewerker die de klacht behandelt zal ook uitleg vragen aan de medewerker tegen wie u een klacht heeft. Het kan zijn dat de klacht tijdens het gesprek niet is opgelost. We zullen u laten weten wat we met uw klacht doen. En hoe we deze klachten in de toekomst gaan voorkomen.

De gemeente behandelt uw klacht binnen zes weken. Deze termijn kan één keer met vier weken worden verlengd.

Wat als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht?

We hopen het niet, maar het kan zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop we met uw klacht omgaan. Of u bent het niet eens met het antwoord wat u op uw klacht krijgt. In dat geval kunt u de gemeentelijke ombudsman inschakelen. U kunt een brief sturen naar het algemene postadres van de gemeente ter attentie van de ombudsman. Of u kunt u een e-mail sturen naar ombudsman.bnp@outlook.com.

U kunt de gemeentelijke ombudsman pas inschakelen als de gemeente uw klacht heeft afgehandeld. En als u het niet eens bent met de inhoud van deze afhandeling.

Kan ik de Nationale ombudsman nog inschakelen?

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat de samenwerkende gemeenten (Putten, Bunschoten en Nijkerk) een eigen ombudsman hebben benoemd, zal de Nationale ombudsman een klachtenafhandeling van de gemeente Nijkerk niet kunnen behandelen.

Aanvullende informatie

Meer weten over onze servicenormen, lees dan het Kwaliteitshandvest.

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht, lees dan de uitgebreide info over de klachtenprocedure.

Jaarverslag over 2023

Lees het Jaarverslag gemeentelijke ombudsman Nijkerk over het jaar 2023.