De gemeente Nijkerk wil een toegankelijke en servicegerichte gemeente zijn. Wij zijn er tenslotte voor de inwoners van Nijkerk. Dagelijks wordt hieraan gewerkt door veel mensen binnen en buiten het stadhuis. Toch kan het zijn dat u als inwoner niet helemaal tevreden bent over de manier waarop dit in een bepaald geval gebeurt. Het kan zijn dat u vindt dat u niet correct wordt behandeld of dat u naar uw mening veel te lang op een antwoord van de gemeente moet wachten, zonder dat u wordt verteld waarom de reactie uitblijft. Ook kan het zijn dat u zich niet serieus genomen voelt.

Wat moet ik doen?

Wij hanteren de stelregel ‘bent u tevreden, vertel het anderen, bent u ontevreden, vertel het ons’. In de praktijk betekent dit: als u een klacht heeft (bijvoorbeeld over een medewerker), laat het ons dan weten. Dit kan door de telefoon te pakken en contact op te nemen met de betrokkene of de klachtencoördinator. Vaak kan uw klacht dan direct worden uitgepraat of kan een misverstand snel worden rechtgezet.

Soms lukt het niet om er telefonisch uit te komen. Of u zet uw verhaal liever op papier. Dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. Zet dan in uw brief waar uw klacht over gaat en wanneer de klacht is ontstaan. U kunt uw klacht indienen tot een jaar na het voorval waardoor uw klacht is ontstaan. Vermeld uiteraard ook uw naam, adres en telefoonnummer.

U kunt uw klacht ook online indienen. Ga hiervoor naar het online klachtenformulier.

Wat doen wij met uw klacht?

Als wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit zal door iemand anders gebeuren dan degene waartegen uw klacht zich richt. Vaak is dit een medewerker uit hetzelfde team. Dit lijkt soms op een slager die zijn eigen vlees keurt, maar die medewerker kan als dat nodig is wel goed meedenken vanuit de inhoud van het onderwerp. De wetgever heeft er expres voor gekozen om klachten eerst door de gemeente zelf te laten behandelen, zodat de gemeente de kans krijgt om eventuele fouten te herstellen en het goed te maken.

U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kunt u uw verhaal toelichten. De behandelaar van de klacht zal ook degene tegen wie uw klacht gericht is om een toelichting vragen. Als de klacht tijdens het gesprek niet is opgelost, zal ook worden aangegeven, wat er met uw klacht is gedaan en hoe er geprobeerd zal worden dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. De gemeente behandelt uw klacht binnen zes weken. Deze termijn kan één keer met vier weken worden verlengd.

Wat als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of het antwoord dat u op uw klacht heeft gekregen. In dat geval is het altijd mogelijk dat u de gemeentelijke ombudsman inschakelt. U kunt een brief sturen naar het algemene postadres van de gemeente ter attentie van de ombudsman of u kunt een e-mail sturen naar ombudsman.bnp@outlook.com.

De gemeente Nijkerk heeft met de gemeenten Bunschoten en Putten een gezamenlijke gemeentelijke ombudsman (dan wel een plaatsvervanger) benoemd om de afhandeling van uw klacht door de gemeente te kunnen laten beoordelen.
Let wel: u kunt pas de gemeentelijke ombudsman inschakelen als de gemeente uw klacht heeft afgehandeld en u niet eens bent met de inhoud van deze afhandeling.

Kan ik de Nationale ombudsman nog inschakelen?

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat de samenwerkende gemeenten (Putten, Bunschoten en Nijkerk) een eigen ombudsman hebben benoemd, zal de Nationale ombudsman een klachtenafhandeling van de gemeente Nijkerk niet kunnen behandelen.

Aanvullende informatie

Meer weten over onze servicenormen, lees dan het Kwaliteitshandvest.