Elektrisch vervoer draagt bij aan de ambitie van de gemeente Nijkerk om CO2-neutraal te worden. De gemeente Nijkerk werkt daarom samen met Vattenfall om het netwerk van openbare laadpalen uit te breiden. Dit gebeurt met 100% groene stroom van Nederlandse windmolens.  

Openbare laadpaal gebruiken

Op veel plekken in de gemeente Nijkerk staan al openbare laadpalen. Op de website www.oplaadpalen.nl(externe link) ziet u welke het dichtst bij u in de buurt staat.  
Bij een openbare laadpaal betaalt u voor het laden van uw elektrische auto met een laadpas. Er zijn verschillende aanbieders waar u een abonnement kunt afsluiten. Als de laadpaal in een betaald parkeerzone staat, moet u ook de parkeerkosten betalen.
 

Openbare laadpaal aanvragen

Het kan gebeuren dat er nog geen openbare laadpaal bij u in de buurt is. In dat geval kunt u een laadpaal aanvragen op de website www.laadpaalaanvragen-oost.nl/(externe link). Dat kost u niets. U betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent (of komt binnenkort) in het bezit van een elektrische auto
  • U woont op de aanvraaglocatie of hebt hier een bedrijf
  • Er is geen mogelijkheid voor een laadpunt op uw eigen terrein 
  • Er is nog geen openbare laadpaal binnen 250 meter loopafstand van de aanvraaglocatie

Let op: de laadpaal die u aanvraagt, is bedoeld voor openbaar gebruik. De gemeente kiest daarom een geschikte locatie. Die is wel altijd binnen 250 meter loopafstand van uw aanvraaglocatie. 
 

Als er een laadpunt in uw buurt komt

Na een aanvraag van een laadpunt door een bewoner of werknemer wordt gekeken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarna kijken we welke locatie het beste is om het laadpunt te plaatsen. Als de locatie bepaald is, start de voorbereiding van de plaatsing en wordt de buurt geïnformeerd. De direct omwonenden informeren we door middel van een bewonersbrief. 

De twee parkeerplekken bij een laadpaal worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit betekent dat andere voertuigen hier niet meer kunnen staan. Dit heeft geen negatieve invloed op de parkeerdruk in de wijk. De elektrische voertuigen hadden anders op een andere plek in de wijk gestaan.

Verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen

Als de locatie bepaald is, nemen we een verkeersbesluit. Met dit besluit wijzen we de parkeerplekken aan voor gebruik door het opladen van elektrische auto. Dit verkeersbesluit wordt per locatie of voor enkele locaties tegelijkertijd genomen.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie van het verkeersbesluit. Dit kunt u doen via bezwaar maken. U kunt ook een brief met uw bezwaar sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U moet in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met dit verkeersbesluit. Vergeet uw bezwaar niet te ondertekenen!

Aanleg laadpunten op particulier terrein

Voldoet uw aanvraag van een openbare laadpaal in de buurt niet aan de voorwaarden, dan kunt u een laadpaal aanleggen op uw eigen terrein. De gemeente Nijkerk ondersteunt niet in het aanleggen van laadpunten op privéterrein en geeft hiervoor geen subsidie. Voor het aanleggen van oplaadpunten kunt u zelf diverse aanbieders benaderen. Deze bieden ook de mogelijkheid om andere gebruikers wel of niet op de paal toe te laten. Mogelijk dat u daarvoor dan ook een vergoeding ontvangt.

Het aanleggen van een laadpaal op privéterrein valt onder de regels die in het bestemmingsplan vermeld staan. Voor een woning is de aanleg meestal vergunningsvrij voor een paal tot 1 meter van de woning. Voor bedrijven geldt tot 3 meter van het bedrijfspand. De precieze regels staan op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Vragen?

Bij vragen over het opladen van uw (toekomstige) elektrische auto kunt u mailen naar laadpalen@nijkerk.eu