Elektrisch vervoer draagt bij aan de ambitie van de gemeente Nijkerk om CO2-neutraal te worden. Omdat we elektrisch vervoer stimuleren werken we samen met 24 gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel aan de uitrol van 4500 (openbare) laadpunten voor elektrische auto’s.

Op aanvraag van gebruikers van elektrische auto’s worden laadpunten geplaatst. Hiervoor zijn mogelijke locaties bij de gemeente in beeld. De locaties zijn geselecteerd om een of meer van de volgende redenen:

  • Ze hebben een goede stroomvoorziening.
  • Ze liggen bij een veelbezochte bestemming.
  • Er zijn meerdere parkeerplaatsen in de omgeving.
  • De palen komen niet hinderlijk in het zicht te staan
  • De palen zorgen voor een dekkend netwerk.

Op het moment dat er een aanvraag voor een laadpaal binnenkomt, wordt gekeken welke van de voorkeurslocaties het beste is. Op deze locatie worden vervolgens laadpalen geplaatst. Een of beide parkeerplaats(en) worden daarbij gereserveerd voor elektrisch laden. Andere auto’s kunnen dan niet meer van deze plaats(en) gebruik maken. Als er concrete plannen zijn melden we dit aan de bewoners in de buurt en op deze website.

Aanvraag laadpalen op openbaar terrein

Als u in het bezit bent of komt van een elektrische auto dan kunt u via www.openbaarladen.nl een aanvraag doen voor de aanleg van een laadpunt. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  • Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
  • U bent woonachtig of u bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie in de gemeente en kunt dat aantonen.

Bij voldoende bezetting van de bestaande laadpalen zal gekeken worden naar een uitbreiding van het aantal laadpalen en nieuwe locaties.

Als er een laadpunt in uw buurt komt

Na een aanvraag van een laadpunt door een bewoner of werknemer wordt gekeken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens kijken we welke locatie het beste is om het laadpunt te plaatsen. Als de locatie bepaald is, wordt de voorbereiding van de plaatsing gestart en de buurt geïnformeerd. De direct omwonenden informeren we door middel van een bewonersbrief. Verder wordt er een informatiebord op de locatie geplaatst (zie voorbeeld).

De parkeerplekken worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit betekent dat andere voertuigen hier niet meer kunnen staan. Op de parkeerdruk in de wijk heeft dit geen negatieve invloed. De elektrische voertuigen hadden anders op een andere plek in de wijk gestaan. Daarnaast is er de mogelijkheid om slechts één plek aan te wijzen voor het laden van elektrische voertuigen. Bovendien is vooral voor locaties gekozen met meerdere parkeerplekken waardoor de overige voertuigen dichtbij geparkeerd kunnen worden.

Verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen

Als de locatie bepaald is, nemen we een verkeersbesluit. Met dit besluit wijzen we de parkeerplekken  aan voor gebruik door het opladen van elektrische auto. Dit verkeersbesluit wordt per locatie of voor enkele locaties tegelijkertijd genomen.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie van het verkeersbesluit. Dit kunt u doen via bezwaarmaken of stuur uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp vermelden. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit verkeersbesluit. Vergeet u uw bezwaar niet te ondertekenen!

Aanleg laadpunten op particulier terrein

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor de aanvraag van een openbare laadpaal in uw buurt, dan kunt u een laadpaal aanleggen op uw eigen terrein. De gemeente Nijkerk faciliteert niet in het aanleggen van laadpunten op privéterrein en biedt geen subsidie. Voor het aanleggen van oplaadpunten kunt u diverse aanbieders benaderen. Deze bieden ook de mogelijkheid om andere gebruikers wel of niet op de paal toe te laten en dat u hier eventueel een vergoeding voor ontvangt.

Het aanleggen van een laadpaal valt onder de regels die in het bestemmingsplan vermeld staan. Voor een woning is de aanleg meestal vergunningsvrij voor een paal tot 1 meter en voor bedrijven tot 3 meter. De precieze regels staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.