‘Behoud en versterking van de kwaliteit van de aanwezige landschappen’ is een belangrijk uitgangspunt voor het college van de gemeente Nijkerk. Dit LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) laat zien welke kwaliteiten ons prachtige landschap heeft.