‘Behoud en versterking van de kwaliteit van de aanwezige landschappen’ is een belangrijk uitgangspunt voor het college van de gemeente Nijkerk. Dit LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) laat zien welke kwaliteiten ons prachtige landschap heeft.

Het is een mooie combinatie van menselijk handelen in een geschonken flora en fauna. Opvallend is de diversiteit aan aanwezige landschappen in de gemeente Nijkerk. Ieder landschap heeft zijn eigen karakteristieken, charme en kwaliteit. Deze landschappen vragen om behoud en versterking in het belang van de gemeente Nijkerk. Dit LOP geeft een stem aan die vraag! Als je tussen de regels doorleest, hoor je het landschap als het ware vragen om respect voor haar kwaliteit, om mooi gevonden te worden, maar ook om zorgvuldig met haar om te gaan en waar mogelijk in haar te investeren. Het LOP is beschrijvend van aard en vormt daarmee een basis voor nog komende beleidsafwegingen over de ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente. In dit LOP is echter ook een heel praktisch instrumentarium opgenomen om lopende ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Nijkerk zo vorm te geven dat het echt bijdraagt aan de versterking van het landschap.

Lees verder in het Landschapsontwikkelingsplan 2018 'voor een robuust landschap'