U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van afvalcontainers 240 ltr., of dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de materialen aan bij de gemeente. Stuur uw aanvraag minimaal 4 weken voordat u ze nodig hebt. Geef hierbij informatie over:

  • de soort te lenen materialen en/of materieel;
  • het aantal te lenen materialen;
  • wanneer en hoelang u het materiaal wilt lenen;
  • de reden waarom u het materiaal wilt lenen.