Ambitie

De gemeente Nijkerk heeft al enige tijd de ambitie om van de Havenkom een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied te maken. Het doel is een aanvulling op de bestaande woningvoorraad en het versterken van het centrum van Nijkerk.
In 2017 heeft de gemeente besloten om woningen te realiseren op de locatie van het huidige stadhuis, rekening houdend met de omliggende bedrijven. De gemeenteraad heeft in november 2019  ingestemd met de verhuizing van het gemeentehuis naar de locatie aan de Van ’t Hoffstraat in Nijkerk.
Hiermee is de locatie van het huidige stadhuis de eerste fase waar gestart gaat worden met de transformatie van Stadshaven Nijkerk.

Kaders

Samen met Platform Binnenstad Nijkerk zijn al eerder kaders uitgewerkt voor de herontwikkeling van de locatie van het huidige stadhuis. In grote lijnen zijn de vastgestelde kaders:

  1. De locatie van het huidige stadhuis wordt ontwikkeld met woningbouw, rekening houdend met de omliggende bedrijven.
  2. De woningbouw bestaat uit een combinatie van woningen met een tuin en appartementen in diverse categorieën en geschikt voor verschillende doelgroepen. 
  3. Het plein wordt opnieuw ingericht en heeft een aantrekkelijke verblijfsfunctie.
  4. Voor het historisch pand van het stadhuis houdt een trouwfunctie en er moet een aanvullende functie worden gezocht.
  5. De ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk versterkt de binnenstad.

Het uitgangspunt dat er een nieuwe parkeervoorziening moet worden gerealiseerd in de Havenkom wordt losgelaten. Dit komt omdat de parkeergarage ‘Bontekoe’ inmiddels is uitgebreid.

Stedenbouwkundige visie locatie stadhuis (1a)

In 2021 zijn de plannen voor de ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk (toen nog Havenkom) fase 1a uitgewerkt. Hiervoor is een stedenbouwkundige visie gemaakt. Er worden verschillende typen woningen gerealiseerd. Dit zijn zowel woningen met een tuin als appartementen in verschillende prijscategorieën. De parkeerplaatsen zijn zo veel mogelijk uit het zicht. Het historisch gedeelte van het stadhuis blijft een trouwlocatie en wordt mogelijk aangevuld met een andere functie. De openbare ruimte wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.