Monumenten zijn belangrijke referentiepunten voor de identiteit van de gemeenschap. Monumentenzorg richt zich erop historische erfgoed te behouden en te beschermen. Er zijn in de gemeente Nijkerk twee soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die door het Rijk beschermd worden. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De rijksmonumenten staan vermeld in het Rijksmonumentenregister(externe link).
  • Gemeentelijke monumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die de gemeente beschermt. De monumenten zijn doorgaans meer van lokaal of regionaal belang wat betreft de architectuurhistorische, cultuurhistorische en of stedenbouwkundige betekenis. Een overzicht van deze monumenten vindt u in de Monumentenlijst

Zie ook het overzicht van de monumenten met foto's en beschrijving.