Als notaris kunt u online een verzoek om inlichtingen voor een nalatenschapsonderzoek indienen.

Aanvraag online indienen (inloggen met eHerkenning)

Procedure

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ontvangt u bericht over de uitkomst van het nalatenschapsonderzoek. Alleen notarissen kunnen inlichtingen opvragen voor een nalatenschapsonderzoek.

Wat heeft u nodig?

 • Uw eHerkenning met beveiligingsniveau 3
 • Voeg uw brief als bijlage toe bij de aanvraag

Vermeld de volgende gegevens in uw bijlage:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Uw brief moet voorzien zijn van een bedrijfslogo en een handtekening
 • De reden van uw verzoek
 • De gegevens van wie de nalatenschap wordt onderzocht:
  - achternaam en voornaam of voornamen voluit
  - geslacht
  - geboortedatum en plaats
  - overlijdensdatum en plaats van overlijden
  - burgerservicenummer overledene (indien bekend)
  - contactpersoon die de gemeente eventueel kan raadplegen

Kosten

Een nalatenschapsonderzoek via eHerkenning kost € 20  (tarief 2023). U betaalt per verzoek om inlichtingen per overledene, ongeacht de uitkomst. De gemeente maakt namelijk altijd kosten om uit te zoeken of de gevraagde informatie beschikbaar is.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen om inlichtingen voor een nalatenschapsonderzoek. U ontvangt binnen 4 weken bericht over de uitkomst van het onderzoek.

Procedure

Vermeld de volgende gegevens in uw verzoek:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Uw brief moet voorzien zijn van een bedrijfslogo en een handtekening
 • De reden van uw verzoek
 • De gegevens van wie de nalatenschap wordt onderzocht:
  - achternaam en voornaam of voornamen voluit
  - geslacht
  - geboortedatum en plaats
  - overlijdensdatum en plaats van overlijden
  - burgerservicenummer overledene (indien bekend)
  - contactpersoon die de gemeente eventueel kan raadplegen

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Nijkerk
Team Burgerzaken
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

Kosten voor een schriftelijk verzoek

U betaald 2x de kosten per kwartier  € 40 (tarief 2023) voor behandelen van het nalatenschapsonderzoek. U betaalt per verzoek om inlichtingen per overledene, ongeacht de uitkomst. De gemeente maakt namelijk altijd kosten om uit te zoeken of de gevraagde informatie beschikbaar is.