Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

U mag eenmaal voor de Europees Parlementsverkiezing te stemmen. Dit kunt u in Nederland doen, of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft. Tweemaal uw stem uitbrengen voor de Europees Parlementsverkiezing is strafbaar.

Registreren bij uw gemeente

Wanneer u als inwoner van Nederland wilt stemmen, terwijl u de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, registreert u zich bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Uw gemeente stelt hiervoor een formulier beschikbaar (Y-32). U kunt zich voor de aanstaande Europees Parlementsverkiezing registreren uiterlijk op de 44e dag voor de dag van die verkiezing. Op de website van de rijksoverheid vindt u het document waarop verschillende vertalingen van de Y32 vermeld worden.

Gemeente besluit of u mag stemmen

Vul het Y-32-formulier van de gemeente in en stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente. Binnen 7 dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Zorg ervoor dat dit formulier uiterlijk op 23 april 2024 bij de gemeente binnen is.
Om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen, worden gegevens ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten.

Toch stemmen in land van uw nationaliteit

Wilt u bij nader inzien toch stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken. Dit kan uiterlijk op de 44e dag voor de verkiezingsdag.