Aan de rand van de Noord-West Veluwe en de Gelderse Vallei, op de grens van bouw- en weiland, bij bos, hei en Nijkerker- nauw ligt Nijkerk, een stad met een rijke historie. Er wordt al vroeg vermeld, dat de evangelieprediker Ludger in deze streek heeft rondgetrokken en een Godshuis heeft gebouwd op een plaats waar eerst heidense offers gebracht zouden zijn.

Download de pdf onderaan de pagina om meer te lezen over de geschiedenis van Nijkerk en Nijkerkerveen.

Stichting Oud Nijkerk

Stichting Oud Nijkerk stelt zich ten doel de cultuurhistorische geschiedenis van Nijkerk levend te houden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Naast het verzamelen van voorwerpen en gegevens wordt ook historisch onderzoek verricht. De stichting exploiteert een museum waarin, naast een semi-permanente tentoonstelling over het verleden van Nijkerk, tijdelijke thema-exposities worden gehouden.
De Stichting heeft ook een uitgebreide website: www.oudnijkerk.nl(externe link).

Canon van Nijkerk

De website mijngelderland.nl(externe link) bevat verhalen uit de geschiedenis van Gelderland. Ook over Nijkerk is veel te vinden op deze website(externe link). Elk verhaal op deze website is ondergebracht bij een specifiek thema. Bij de keuze van de thema's is uitgegaan van typerende Gelderse onderwerpen zoals geloof, zorg, oorlog, volkscultuur en onderwijs. Daarnaast vindt u een aantal algemene thema's als kunst en cultuur, personen of landschap.
Wanneer u zelf verhalen kent over Nijkerk, kunt u reageren.