Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Snelservice Vergunningaanvraag dakkapel of bijgebouw

De vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een vrijstaand bijgebouw (o.a. schuur, berging of garage) kunt u ook aanvragen via de Snelservice Vergunningaanvraag (BLITTS).

Met deze service is het mogelijk uw vergunning binnen 5 werkdagen te ontvangen en om zelf eenvoudig online uw bouwtekening te maken.

De Snelservice Vergunningaanvraag is beschikbaar in grote delen van de bebouwde kom van Hoevelaken en Nijkerk (behalve in het centrum van Nijkerk) . Woont u in een monument, dan is de snelservice niet geschikt en vraagt u een vergunning aan via het omgevingsloket.

Door het invullen van slechts een paar gegevens wordt snel duidelijk of u gebruik kunt maken van de Snelservice.

Heeft u geen vergunning nodig? Check het voor de zekerheid! U kunt een vergunningvrij-verklaring via de Snelservice opvragen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Een vergunningaanvraag die is ingediend bij een overheidsorganisatie moet door die overheidsorganisatie ter inzage worden gelegd voor geïnteresseerden. Denk hierbij aan het vermelden van (teveel) persoonlijke gegevens. In de Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning leest u hier alles over.

Wat moet ik betalen?

De kosten van een omgevingsvergunning worden vermeld in de Legesverordening.