Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.
 

U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig. Woont 1 van de partners in het buitenland? Dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van het adres en de burgerlijke staat van deze partner nodig. Bij het omzetten van uw geregistreerd partnerschap heeft u geen getuigen nodig.

Voor een omzetting van een partnerschap in een huwelijk gelden andere voorwaarden dan voor een huwelijk of een partnerschap. U hoeft dan geen melding te doen van uw voorgenomen huwelijk Wilt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk?  Kijkt u dan bij:  'Omzetten partnerschap in een huwelijk'.
 

Kosten

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is kosteloos. Dit is zonder ceremonie, aan de balie in het gemeentehuis.