Het onderzoek naar hoe de gemeente tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met Joodse eigendommen is afgerond. Onderzoeker Anton van Renssen heeft het rapport donderdagavond aangeboden aan burgemeester Gerard Renkema. Voorzitter Sonja de Leeuw van de begeleidingsbrief overhandigde een brief met conclusies. Aansluitend is het rapport gepresenteerd en toegelicht tijdens een raadscommissie.

 

Onderzoeker Anton van Renssen en de begeleidingscommissie in gesprek met burgemeester Gerard Renkema.
Onderzoeker Anton van Renssen en de begeleidingscommissie in gesprek met burgemeester Gerard Renkema.

Het onderzoek richtte zich onder meer op de vraag of de gemeente Nijkerk tijdens de oorlog Joods vastgoed heeft aangekocht. Dat is niet het geval, zo blijkt uit het onderzoek. Een andere conclusie is dat de toenmalige burgemeester Bruins Slot actief heeft geprobeerd te verhinderden dat Joodse inwoners op transport zouden worden gesteld.

Weinig empathie

Het onderzoek laat tegelijkertijd zien dat Joodse inwoners die na de oorlog terugkeerden op weinig empathie van de gemeente konden rekenen. Overlevenden en erfgenamen van weggevoerde en vermoorde Joden moesten bijvoorbeeld veel moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen of compensatie te regelen. “Helaas heeft de gemeente verzuimd de kwetsbare mensen die terugkwamen uit de kampen een handreiking te doen bij een spoedige afhandeling van Joods vastgoed. De behandeling was koud, ambtelijk en bureaucratisch”, zo stelt de begeleidingscommissie vast. 

Burgemeester Renkema is blij dat dit onderdeel van de Nijkerkse historie in beeld is gebracht. “Het is een belangrijk onderwerp. Er is zeer serieus onderzoek gedaan naar hoe de gemeente tijdens en na de Tweede Wereldoorlog met Joodse eigendommen is omgegaan. We gaan de uitkomsten van het onderzoek en de bevindingen van begeleidingscommissie goed bestuderen. Als college hopen we binnenkort een reactie te geven”, aldus burgemeester Renkema.

Lees meer over het onderzoek op de pagina Onderzoek naar ontrechting en rechtsherstel Joodse onroerend goed en Joodse inwoners.