Organiseert u als horeca- recreatiebedrijf, sportvereniging of als andere organisatie een feest en is het geluid van luidsprekers, muziek, een geluidswagen of deelnemers daarbij harder dan toegestaan? Meld u feest, geluidswagen of activiteit dan aan bij de gemeente en er wordt gecontroleerd of u een ontheffing nodig heeft.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan door een bericht te sturen via gemeente@nijkerk.eu. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Meld u feest uiterlijk 2 weken bij de gemeente.
  • Datum en tijdstip waarop u extra geluid wenst te produceren.
  • Het doel van de activiteit. Bekijk vooraf ook of u een melding of evenementenvergunning aan moet vragen voor uw activiteit.
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.
  • Versterkt muziek op een terras van een horecagelegenheid moet u ook melden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen.

Regelgeving

In de algemene plaatselijke verordening van Nijkerk zijn de regels opgenomen voor wat betreft het ontvangen van een ontheffing.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Met een kennisgeving incidentele festiviteit vraagt u toestemming voor het overtreden van de regels over geluid. Dit is alleen voor (horeca)bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer.

De regels gelden alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting. Dus niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).

Bij het maken van geluid op een terras of rond sportvelden moet u zich houden aan de geluidsnormen. Deze staan in het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit houdt in dat vanwege de geluidsnormen geen geluid mag worden afgespeeld in de buitenruimte. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor omroepen tijdens wedstrijden valt hier buiten.

Het is maximaal 6 keer per jaar toegestaan om een incidentele festiviteit te houden.

Bij muziek die binnen wordt afgespeeld is het advies om de ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden. De geluidsoverlast voor de buurtbewoners wordt dan niet groter dan nodig.

Let op! Deze kennisgeving wordt niet gebruikt voor het melden van evenementen. is een evenementenvergunning nodig.