In een groot deel van het centrum is een geslotenverklaring ingesteld. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. U kunt ontheffing aanvragen voor dit gebied.

In een groot deel van het centrum is een geslotenverklaring ingesteld. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de binnenstad, die al een tijd onder druk staat doordat relatief veel doorgaand verkeer (ongeoorloofd) gebruik maakt van een aantal wegen in de binnenstad.

Vanaf begin december 2018 wordt in het centrum van Nijkerk een systeem met zogenaamde selectieve toegang gehanteerd. Dit betekent dat alleen met een geldige ontheffing het gebied kan worden ingereden, wat is voorbehouden aan een beperkt aantal gebruikers zoals bewoners en ondernemers in de binnenstad. Dit wordt continue gecontroleerd door middel van camera’s die geschikt zijn voor kentekenregistratie.

Op onderstaande afbeelding is het voetgangersgebied geel gearceerd. Een gedetailleerde afbeelding is te downloaden. Op die tekening is het gebied dat zich bevindt binnen de rode ring het gebied dat de geslotenverklaring betreft. Aan de randen daarvan staan bebording en de camera's.De selectieve toegang werkt op basis van kentekenregistratie. Bij alle invals- en uitvalswegen van het centrum worden camera’s geplaatst. Van elk passerend voertuig wordt het kenteken gescand en tijdelijk opgeslagen. Bewoners en ondernemers van de binnenstad, samen met een aantal andere specifieke doelgroepen zoals zorgverleners en marktkooplieden, kunnen voor de toegang tot de geslotenverklaring een ontheffing krijgen. Zij hebben permanent of op specifieke dagen en tijden toegang tot het centrum.

De camera's scannen alleen de kentekens van voertuigen die zich in het gebied bevinden. Kentekens van voertuigen die langs het gebied rijden, maar niet erin, worden ook niet geregistreerd.

Welke straten vallen onder het gesloten gebied

De straten waar de geslotenverklaring van kracht is zijn:

 • Kolkstraat
 • Plein
 • Nieuwstraat (tussen huisnummer 14 en het Plein)
 • Speeltuinpad
 • Synagogepad
 • Bagijnenstraat (tussen Gele Weiland en het Plein)
 • Singel
 • Vetkamp (tussen Oranjelaan en Singel)
 • Molenplein
 • Oosterstraat
 • Smidshof (nrs. 2, 4 en 3 t/m 21)
 • Kleterstraat
 • Voerstlaantje
 • Frieswijkstraat (tussen Langestraat en Krudopstraat)
 • Langestraat
 • Brede Beek
 • Kloosterstraat
 • Catharinastraat
 • Verlaat

Bezoekers van bewoners of ondernemers kunnen een dag-ontheffing krijgen, aan te vragen door een bewoner of ondernemer in het centrum. Betreden van het gebied met een geldige ontheffing kan dus ongehinderd, maar zonder ontheffing het gebied inrijden leidt tot een boete van € 95,-.

Overdag zijn er twee vensters waarin alle verkeer ongehinderd (dus zonder ontheffing) het centrum in en uit kan rijden: tussen 7.00u en 11.00u en tussen 17.30u en 20.00u. Dit is vooral bedoeld om bevoorradend verkeer de ruimte te geven winkels te bereiken.

Aanvragen ontheffing

Via de link naar het online formulier, vraagt u een ontheffing aan. Vraagt u aan als inwoner, dan heeft u hiervoor DigiD nodig. Als ondernemer of evenementenorganisator kunt u zonder DigiD of eHerkenning een ontheffing aanvragen.

Wijziging doorgeven

Wanneer u een wijziging wilt doorgeven, bijvoorbeeld een ander kenteken, dan kunt dat via de website van Frontyard(externe link) zelf doorgeven. De handleiding hoe u wijzigingen etc. doorgeeft vindt u onderaan deze pagina.
Bent u uw inloggegevens kwijt, dan kunt u een email sturen naar parkeren@nijkerk.eu om nieuwe inloggegevens op te vragen.

Ontheffingenbeleid

De regels voor het wel of niet toekennen van een ontheffing zijn opgenomen in het ontheffingenbeleid

Meer informatie

Indien u extra informatie wilt krijgen over selectieve toegang dan vindt u onderaan deze pagina een overzicht van met de meest voorkomende vragen. U kunt daarnaast ook contact opnemen met team Service & Informatie van de gemeente Nijkerk via telefoonnummer 14 033.