Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Algemene vrijstelling

Voor zondagen en aangewezen feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag) geldt op grond van de Winkeltijdenverordening Nijkerk een algemene vrijstelling, waarbij winkels tussen 6.00 uur en 22.00 uur ook open mogen zijn.

De algemene vrijstelling geldt niet op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e Paasdag
 • 1e Pinksterdag
 • 1e Kerstdag

Specifieke vrijstelling

In de verordening is een categorie winkels opgenomen, waarvoor een specifieke vrijstelling geldt om op alle zon- en feestdagen open te mogen voor het publiek tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Dit geldt bijvoorbeeld voor winkels bij tankstations, winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, winkels in of op het terrein van een accommodatie voor verblijfsrecreatie en museumwinkels tijdens de opening van het museum. 

De specifieke vrijstelling geldt ook voor winkels waar uitsluitend eten- en drinken (voor directe consumptie) te koop worden aangeboden om elders te nuttigen (zoals  afhaalcentra). 

Een volledig overzicht van de regels vindt u op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR382577/1

Voor alle winkels geldt op grond van de Winkeltijdenwet dat deze op de onderstaande dagen vanaf 19.00 uur gesloten zijn:

 • Goede Vrijdag
 • 4 mei (dodenherdenking)

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef aan op welke dagen en tijden u met uw winkel open wilt zijn en waarom.
 • De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt.
 • De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Individuele ontheffingen

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden. Voor aanvragen of vragen kunt u terecht bij de medewerkers van team Veiligheid via telefoon( 033) 2472 222 en/of e-mail: gemeente@nijkerk.eu.
Vermeld in uw aanvraag uw naam en het adres van de winkel. Vermeld ook wanneer u open wilt zijn.

Beroep indienen

Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Extra informatie

Bepaalde winkels mogen ook buiten de vaste koopzondagen op zondag open zijn:

 • winkels in ziekenhuizen
 • winkels op doorgaande wegen langs de landsgrenzen
 • benzinestations
 • winkels bij begraafplaatsen