Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn en overlast geven. Het gebruik van open haarden en houtkachels neemt de laatste jaren toe. Ook wordt er meer gestookt in tuinen bijvoorbeeld met terraskachels en vuurkorven. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 mensen last heeft van houtrook.

Wat moet ik doen?

Wat te doen bij overlast van houtrook?

Heeft u last van een open haard of houtkachel in uw omgeving, overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast onbewust en handelt deze te goeder trouw.

Wat zijn de regels?

Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Er zijn ook geen algemeen aanvaarde meetmethoden. Daarom is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u verwachten van de gemeente of omgevingsdienst?

In de meeste gevallen kan de gemeente niets betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere richtlijnen en meetmethoden is overlast vrijwel niet aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, kan de gemeente helaas niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast.

Er samen uitkomen

Een vriendelijk gesprek leidt er vaak al toe dat buren wat meer rekening met elkaar houden en hun stookgedrag aanpassen. De oplossing kan vaak vrij eenvoudig zijn. Een geschikter soort hout of rekening houden met windstille perioden kan al een enorm verschil maken. Soms is er meer nodig: een hogere schoorsteen, een aangepast rookkanaal of nieuwe filters. Het aangaan van een vriendelijk en duidelijk gesprek is de eerste stap om tot deze oplossingen te komen. Eventueel kunt u uw buren verwijzen naar de Toolkit houtstook door particulieren(externe link) voor tips voor het voorkomen of beperken van overlast. Het Platform publiceert regelmatig over actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen(externe link) rond de aanpak van houtrookoverlast. Stookt u graag een houtvuurtje, houdt u de website dan goed in de gaten.

Aanvullende informatie

Het Platform Houtrook.nl(externe link) publiceert regelmatig over actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen(externe link) rond de aanpak van houtrookoverlast. Stookt u graag een houtvuurtje, houdt u de website dan goed in de gaten.