Wat is het?

Als er iemand is overleden, dan moet daarvan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 werkdagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • Een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • Een afschrift van de overlijdensakte.

Een medewerker van burgerzaken maakt een akte op. Deze akte van overlijden wordt vervolgens verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Een begraving of crematie mag uitsluitend plaatsvinden met een verlof voor begraven. Dit verlof wordt door een medewerker van burgerzaken afgegeven. Dit gebeurt op het moment waarop ook de akte van overlijden wordt opmaakt. 

 • Verklaring van natuurlijk overlijden (A-verklaring). Deze ontvangt u van de (huis)arts.
 • Het formulier over de oorzaak van het overlijden (B-verklaring). Deze ontvangt u van de (huis)arts.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de aangever.
 • Eventueel het trouwboekje van de overledene.
 • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is, dan vraagt u hiervoor bij de gemeente toestemming aan. Lees hiervoor de aanvullende informatie onderaan deze pagina.

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is overleden, dan neemt u ook mee:

 • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts).
 • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).
   

Aanvullende informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link). Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan bij de gemeente een verzoek doen voor uitstel van begraven of crematie. U, of de uitvaartondernemer, kan een aanvraag voor uitstel van begraven of cremeren indienen bij de burgemeester, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. De burgemeester beslist dan over de aanvraag. Een arts moet dan verklaren dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt.