Heeft u recht op ondersteuning, dan kunt u gebruik maken van de ondersteuning die door de gemeente is ingekocht. Wanneer u kiest voor een pgb, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen die betaald wordt uit het budget dat daarvoor beschikbaar is.

Hoe werkt het?

Wanneer u een pgb aanvraagt zal de gemeente een paar dingen met u bespreken. Als eerste wordt gekeken wat u zelf met behulp van familie en vrienden nog kunt. U moet vervolgens duidelijk motiveren waarom u een pgb wilt en uitleggen waaraan u het geld wilt besteden. De gemeente zal bekijken of de zorg die u wilt inkopen van goede kwaliteit is en of de zorgverlening goed verloopt.

Voor een pgb is minder geld beschikbaar dan voor de ondersteuning via de gemeente. Is uw zelf ingekochte zorg even duur of duurder dan de zorg via de gemeente, dan moet u dus bereid zijn een deel zelf te betalen.

Krijgt u een pgb, dan komt het budget op de rekening van de Sociale verzekeringsbank (SVB) te staan. De SVB betaalt de zorgaanbieder. U moet daarvoor een zorgovereenkomst sluiten met de zorgaanbieder en deze zorgovereenkomst(en) aanleveren bij de SVB.

Wat moet ik doen?

Heeft u een ondersteuningsvraag, neem dan contact op met het Sociaal Team.

U kunt de zorgovereenkomst downloaden van de website van de SVB(externe link), of u kunt de SVB bellen of ze een overeenkomst aan u kunnen opsturen. Stuur de ingevulde zorgovereenkomst vervolgens naar: SVB Servicecentrum PGB Postbus 8195, 3503 RD Utrecht.

Meer informatie

Op het informatieblad vindt u meer informatie over het Persoonsgebonden Budget.