Peuteropvang is er voor peuters vanaf 2 jaar tot het moment dat ze naar de basisschool gaan. Het verschil met de gewone kinderdagopvang is dat de dagdelen van de peuteropvang korter zijn, vergelijkbaar met voorheen de peuterspeelzalen.

Wat betekent dit voor u als ouder?

Net als bij de peuterspeelzaal betaalt u bij de peuteropvang niet de volledige kosten van de opvang. Er zijn twee mogelijkheden.

  1. ontvangt u een bijdrage in de kosten van de peuteropvang via de Belastingdienst als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, of
  2. betaalt u een gesubsidieerd tarief voor de peuteropvang, wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Het is belangrijk dat u eerst zelf nagaat of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

1. Regeling Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van opvang voor kind(eren), die ouders via de Belastingdienst kunnen aanvragen. Vanaf 1 januari 2014 moet u ook voor peuteropvang deze toeslag aanvragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang. De kosten voor de peuteropvang worden daarnaast bepaald door het aantal uren opvang en de uurprijs die de peuteropvang in rekening brengt.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag en of u hiervoor in aanmerking komt, vindt u op de site www.toeslagen.nl. Daar kunt u ook een proefberekening maken.

Kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie (VVE)

Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en uw kind is door het consultatiebureau geïndiceerd voor VVE, dan geldt een aanvullende financiële regeling. Uw kind moet dan vier dagdelen of minimaal 10 uur naar de peuteropvang gaan. U ontvangt, via de peuteropvang, voor de helft van het aantal uren (met een maximum van 5,5 uur), compensatie voor de ouderbijdrage waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.

2. Gemeentelijke regeling

Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor een tarief voor de peuteropvang dat door de gemeente gesubsidieerd is. U vult daarvoor een “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in bij de peuteropvang van uw keuze. Bij deze verklaring voegt u een IB-60 verklaring van de niet-werkende ouder. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Het bedrag dat u per dagdeel peuteropvang betaalt, is vergelijkbaar met de huidige tarieven van de peuterspeelzalen. Als uw kind via het consultatiebureau geïndiceerd is voor voorschoolse educatie (VVE) betaalt u een aangepaste ouderbijdrage. Uw kind gaat dan vier dagdelen of minimaal 10 uur per week naar de peuteropvang.

Locaties peuteropvang

In de gemeente Nijkerk zijn negen locaties voor peuteropvang, aangeboden vanuit vier organisaties. In de online gemeentegids vindt u een overzicht van de namen en locaties van deze peuteropvanglocaties.