Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Kosten

Behandeling van een aanvraag kost € 300,--, ook wanneer na behandeling blijkt dat u geen recht hebt op tegemoetkoming in schade. Wanneer tegemoetkoming in schade wordt toegewezen ontvangt u dit bedrag terug.

Hoe werkt het?

Schade kan op twee manieren ontstaan:

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

 • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen. Door feiten en omstandigheden kan een hoger percentage worden vastgesteld.
 • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Dan komt het bedrag aan schade dat lager is dan ten minste 2% van de waarde van de onroerende zaak voor uw eigen rekening. Door feiten en omstandigheden kan een hoger percentage worden vastgesteld. Indien sprake is van planschade door een wijziging van de bestemming van uw eigen perceel, dan hoeft u niet een deel van de schade zelf te betalen.

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.