Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.*

Reisdocumenten Prijs 2020
Tarieven reisdocumenten
Paspoort (10 jaar geldig) 73,23

Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig)

55,37
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) 55,37
2e paspoort (2 jaar geldig) 73,23
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) 73,23
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) 58,31
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) 30,73
Extra kosten reisdocumenten  
Spoedkosten reisdocument 49,86
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs 40,65
Gezondheidsverklaring 37,80
Extra kosten rijbewijzen  
Spoedkosten 34,10
Tarieven diversen
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) 8,10
Attestatie de Vita 8,10
Internationale Attestatie de Vita 13,80
Bewijs van Nederlanderschap 8,10
Legalisatie handtekening 8,10
Afschrift Burgerlijke Stand 13,80
Gehandicapten parkeerkaart 50
Big Bag (grof vuil)  
Verklaring van huwelijksbevoegdheid 24,30
Verklaring omtrent gedrag 41,35
Tarieven naturalisatie
Enkel standaard 901
Enkel laag *1 670
Gezamenlijk standaard 1150
Gezamenlijk laag*1 920
Kind 133
   
Optie  
Enkel 191
Gezamenlijk 326
Kind 21

* Prijzen onder voorbehoud

*1) Het verlaagd tarief is alleen voor Staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV).