Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.

ReisdocumentenPrijs 2022
Tarieven reisdocumenten
Paspoort (10 jaar geldig)75,80

Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig)

57,34
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig)57,34
2e paspoort (2 jaar geldig)75,80
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)75,80
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig)68,53
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig)36,98
Extra kosten reisdocumenten 
Spoedkosten reisdocument51,62
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs41,60
Gezondheidsverklaring41,50
Extra kosten rijbewijzen 
Spoedkosten34,10
Tarieven diversen
Uittreksel BRP (persoonsgegevens)14
Attestatie de Vita14
Internationale Attestatie de Vita14,30
Bewijs van Nederlanderschap14
Legalisatie handtekening14
Afschrift Burgerlijke Stand14,30
Verklaring van huwelijksbevoegdheid25,10
Verklaring omtrent gedrag41,35
Tarieven naturalisatie
Enkel standaard945
Gezamenlijk standaard1206
Kind139
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel  703
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner965
  
Optie 
Enkel200
Gezamenlijk342
Kind22