Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.

ReisdocumentenPrijs 2023
Tarieven reisdocumenten
Paspoort (10 jaar geldig)77,87

Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig)

58,89
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig)58,89
2e paspoort (2 jaar geldig)77,87
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)77,87
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig)70,38
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig)37,99
Extra kosten reisdocumenten 
Spoedkosten reisdocument53,01
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs44,65
Gezondheidsverklaring41,00
Extra kosten rijbewijzen 
Spoedkosten34,10
Tarieven diversen
Uittreksel BRP (persoonsgegevens)14,35
Attestatie de Vita14,35
Internationale Attestatie de Vita15,50
Bewijs van Nederlanderschap14,35
Legalisatie handtekening14,35
Afschrift Burgerlijke Stand15,70
Verklaring van huwelijksbevoegdheid27,50
Verklaring omtrent gedrag41,35
Tarieven naturalisatie
Enkel standaard970
Gezamenlijk standaard1238
Kind143
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel  722
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner991
  
Optie 
Enkel206
Gezamenlijk351
Kind23