Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.

Reisdocumenten Prijs 2021
Tarieven reisdocumenten
Paspoort (10 jaar geldig) 74,77

Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig)

56,55
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) 56,55
2e paspoort (2 jaar geldig) 74,77
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) 74,77
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) 67,55
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) 35,45
Extra kosten reisdocumenten  
Spoedkosten reisdocument 50,91
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs 41
Gezondheidsverklaring 39,30
Extra kosten rijbewijzen  
Spoedkosten 34,10
Tarieven diversen
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) 8,25
Attestatie de Vita 8,25
Internationale Attestatie de Vita 14
Bewijs van Nederlanderschap 8,25
Legalisatie handtekening 8,25
Afschrift Burgerlijke Stand 14
Gehandicapten parkeerkaart 51
Verklaring van huwelijksbevoegdheid 24,60
Verklaring omtrent gedrag 41,35
Tarieven naturalisatie
Enkel standaard 925
Gezamenlijk standaard 1181
Kind 137
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel  688
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner 945
   
Optie  
Enkel 196
Gezamenlijk 335
Kind 22