Jeugdgemeenteraad voor het basisonderwijs

Dit is een project voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Zij maken kennis met de gemeente en met democratische besluitvorming. Niet alleen door een kijkje in het stadhuis te nemen. Ze krijgen een gastles van een raadslid. Ze mogen vragen stellen aan de burgemeester. Ze maken zelf plannen waarover de jeugdgemeenteraad vervolgens debatteert en stemt. De Jeugdgemeenteraad bestaat uit (gekozen) leerlingen van de deelnemende scholen. Het plan waar de meerderheid van de jeugdgemeenteraad voor stemt, wordt echt uitgevoerd!

Wegwijs voor 3 vmbo en praktijkonderwijs

Dit project is voor leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo en het praktijkonderwijs. Zij komen met hun eigen docent naar de raadzaal in het stadhuis om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de gemeente en te ervaren hoe de gemeenteraad besluiten neemt. Raadsleden en collegeleden beantwoorden met plezier de vragen van de leerlingen en zijn altijd benieuwd naar de mening van de jongeren.