Psychische hulp, melding

Meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz ).

Wat is het?

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Familie of buren kunnen bij de gemeente melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Meer informatie vindt u op de website 'In de knel' .

Wat moet ik doen?

Voldoet uw melding aan de bovenstaande drie criteria?

Bel dan met het Meldpunt Wet verplichte ggz (088) 355 52 00. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt ook online een melding doen. Ga dan naar het online formulier op de website van GGD Gelderland Midden.

U kunt ook een e-mail sturen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.

Hoelang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Extra informatie

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Kijk voor meer informatie op www.vggm.nl/verplichteggz of bekijk de Folder Meldpunt WVGGZ.

Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag, bel gratis 0800-1205

Maakt u zich zorgen over het gedrag van een ander? Bijvoorbeeld een naaste of een buurman? Bel gratis 0800-1205, dan krijgt u contact met een zorgverlener in de buurt.
Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, in een vervuild huis wonen, veel problemen hebben en dreigen af te glijden of een oude overbuurman die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer de sleutels van de voordeur is vergeten.

Dit nummer is voor niet-acute zaken; bij acute crisis of gevaar, belt u 112!

Melding begin van hulp

Het landelijk meldpunt verbindt u door met een zorgverlener in de buurt. De zorgverlener kan advies geven of hulp regelen voor degene over wie u de melding doet. Uw melding kan het begin zijn van hoognodige hulp.

Website meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Het landelijk meldpunt heeft ook een website. Hier staan ervaringsverhalen van mensen die een melding hebben gedaan. Ook staan er adviezen over hoe u het beste kan omgaan met verschillende soorten zorgwekkend gedrag.