Meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Familie of buren kunnen bij het meldpunt melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Bij het meldpunt wordt onderzocht welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.
Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Familie of buren kunnen bij de gemeente melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.
Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Er zijn drie criteria:

  • iemand die zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen
  • iemand die een psychiatrische stoornis heeft
  • iemand die geen hulp wil, maar wel psychische zorg nodig heeft

Wat moet ik doen?

Voldoet uw melding aan de bovenstaande drie criteria?

Bel dan met het Meldpunt Wet verplichte ggz (088) 355 52 00.

Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.

Hoelang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op www.vggm.nl/verplichteggz.