Meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Familie of buren kunnen bij het meldpunt melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Bij het meldpunt wordt onderzocht welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Er zijn drie criteria:

  • iemand die zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen
  • iemand die een psychiatrische stoornis heeft
  • iemand die geen hulp wil, maar wel psychische zorg nodig heeft.

Wat moet ik doen?

Voldoet uw melding aan de bovenstaande drie criteria?

Bel dan met het Meldpunt Wet verplichte ggz (088) 355 52 00.

Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.

Hoe lang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Aanvullende informatie

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk  beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Kijk voor meer informatie op www.vggm.nl/verplichteggz of bekijk de Folder Meldpunt WVGGZ.