De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De raadsgriffie werkt voor alle raadsleden en is onafhankelijk en neutraal. Naast advies aan de raad zorgt de griffie ook voor de planning van de vergaderingen, tijdige beschikbaarheid van de vergaderstukken en verslaglegging.