De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De raadsgriffie werkt voor alle raadsleden en is onafhankelijk en neutraal. Naast advies aan de raad zorgt de griffie ook voor de planning van de vergaderingen, tijdige beschikbaarheid van de vergaderstukken en verslaglegging.

De raadsgriffie wordt gevormd door Aline Verhoef-Franken (griffier), Hanneke Meijer-de Leeuw (raadsadviseur) en Marie-Louise de Jong (raadsadviseur).

De medewerkers van de griffie
Van links naar rechts: Marie-Louise de Jong, Aline Verhoef-Franken, Hanneke Meijer-de Leeuw

Heeft u een vraag over de gemeenteraad of over de vergaderingen van de gemeenteraad? U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 033 of per e-mail: griffie@nijkerk.eu.

Blijft u graag op de hoogte? Volg ons dan ook op twitter: @raadnijkerk of op Facebook: GemeenteraadNijkerk.