De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De raadsgriffie werkt voor alle raadsleden en is onafhankelijk en neutraal. Naast advies aan de raad zorgt de griffie ook voor de planning van de vergaderingen, tijdige beschikbaarheid van de vergaderstukken en verslaglegging.

De raadsgriffie wordt gevormd door Aline Verhoef-Franken (griffier), Hanneke Meijer-de Leeuw (raadsadviseur), Esther Scherrenburg-Reijneveld  (raadsadviseur) en Ingeborg van der Wielen-Bakker (raadsadviseur).

Heeft u een vraag over de gemeenteraad of over de vergaderingen van de gemeenteraad? U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 033 247 2222 of per e-mail: griffie@nijkerk.eu.

Blijft u graag op de hoogte? Volg ons dan ook op twitter: @raadnijkerk of op Facebook: GemeenteraadNijkerk.