Het Digitaal Opkopers Register

Handelt u in tweedehands goederen, zoals elektrische apparatuur, fietsen, auto-onderdelen, edelmetalen, sierraden of juwelen? Dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. De politie en BOA’s controleren of u bij de gemeente heeft gemeld dat u handelt in tweedehands goederen.

Naast uw meldplicht bij de gemeente, bent u ook verplicht de door u ingekochte goederen bij te houden in een register. Dit moet in een register dat is gewaarmerkt door de burgemeester van de gemeente van waaruit u handelt. De gemeente Nijkerk is hiervoor aangesloten bij het Digitaal Opkopersregister (DOR). Dit is een register waarin u uw ingekochte goederen kunt registreren. Als gemeente hebben we een gedeelde verantwoordelijk met de politie en met u als handelaar, om te voorkomen dat gestolen goederen worden doorverkocht. Het verkopen van gestolen goederen, dit noemen we heling, is namelijk verboden. Door de registratie van door u opgekochte goederen in het DOR bij te houden, kunnen we gezamenlijk heling beter aanpakken.

Met het DOR kunt u als opkoper of handelaar gebruik maken van de volgende functies:

  • -    U kunt een serienummer van een voorwerp invullen en controleren of deze geregistreerd staat als gestolen.
  • -    Als u ziet dat een voorwerp als gestolen geregistreerd staat, kunt u in het DOR hiervan melding maken. Deze melding gaat direct naar de politie. 
  • -    Mocht u wel iets gekocht hebben dat is geregistreerd als gestolen, dan biedt het DOR de mogelijkheid om aangifte te doen. U kunt tevens een aanvraag doen om uw geld terug te krijgen van degene die u het gestolen voorwerp heeft verkocht. Dit gaat via de SODA. Op de website van SODA vindt u hierover meer informatie.

Melden bij de gemeente en aanmelden bij het DOR

U kunt zich aanmelden via de website: www.ikbenhandelaar.nl. Hiermee voldoet u aan uw wettelijke meldplicht aan de gemeente. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging en inloggegevens voor het DOR. Hiervan kunt u vervolgens kosteloos gebruik maken. 

Naast een aanmelding, kunt u ook de volgende zaken regelen via www.ikbenhandelaar.nl:

  • U kunt uzelf afmelden als handelaar of opkoper;
  • U kunt een verhuizing doorgeven;
  • U kunt een extra vestiging doorgeven van waaruit u handelt;
  • U kunt extra vestigingen van waaruit u niet langer handelt afmelden. 

Vragen

Heeft u vragen over het Digitaal Opkopersregister? Deze kunt u stellen via aov@nijkerk.eu of via tel. 14 033