Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s) zijn ingesteld om voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren regionaal aan te pakken.

Ze ondersteunen en versterken het werk van de consulenten leerrecht. Ook hebben ze een netwerk van (hulpverlenings)instanties om:

  • preventief in te springen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen;
  • zo veel mogelijk voortijdig schoolverlaters uit een regio een startkwalificatie
  • te laten behalen;
  • jongeren die (dreigen) uit te vallen in beeld te brengen en te houden.

Meerwaarde van een RMC

Elke regio heeft een RMC die als spin in het web fungeert. Scholen melden welke niet meer leerplichtige leerlingen voortijdig van school (dreigen te) gaan.
Dat kunnen jongeren zijn die het moeilijk hebben op school, maar ook daarbuiten. Hun problematiek is vaak meervoudig van aard. Vaak weten zij niet precies wat ze willen: stap voor stap moeten ze hun eigen toekomstbeeld helder zien te krijgen. Pas dan kunnen ze daadwerkelijk keuzes maken.

Trajectbegeleiders (in veel regio’s wordt trajectbegeleiding geboden) helpen jongeren en eventueel hun ouders daarbij. Bijvoorbeeld door afspraken voor hen te maken met instellingen die hen kunnen helpen. Dat kunnen o.a. scholen zijn, maar ook Jeugdzorg, Centra voor Werk en Inkomen en bedrijven.

RMC’s rapporteren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zodat er beter zicht komt op wat er gebeurt met voortijdig schoolverlaters.

Welke leerlingen moeten scholen melden?

  • Alle leerlingen tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaten.
    Dat wil zeggen zonder een diploma havo, vwo of mbo niveau-2, -3 of -4. Dus ook leerlingen met een vmbo-diploma die niet verder leren!
  • Alle leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven.

Welke partijen zijn bij het RMC betrokken?

In het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg samen om (dreigende) voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden. Jongeren zelf, maar ook de ouders van jongeren die dreigen uit te vallen of al gestopt zijn met school kunnen contact opnemen met het RMC jongerenloket Amersfoort.

Schoolverzuim

Ben je ouder dan 18 jaar, dan val je niet meer onder de leerplichtwet. Toch is het belangrijk om wel alle lessen te volgen. Spijbelen en te laat komen is voor de school en ons een signaal dat er meer aan de hand is en reden om ons zorgen te maken. Omdat je niet meer leerplichtig bent, kan de school op een gegeven ogenblik overgaan tot uitschrijving.

Verzuimgesprek

  • Als je regelmatig zonder geldige reden afwezig bent geweest dan krijg je een gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Dit is een iemand van je school die leerlingen begeleid om zo goed mogelijk een diploma te halen. Mocht je hierna nog steeds veel afwezig zijn, dan wordt jouw afwezigheid gemeld bij het RMC jongerenloket en word je opgeroepen voor een gesprek met een trajectbegeleider. Het gesprek gaat over de reden van je verzuim. Gezamenlijk wordt geprobeerd om  een oplossing te bedenken om er voor te zorgen dat jij uiteindelijk je diploma behaalt.

Gevolgen verzuim

  • Als je daarna nog blijft verzuimen dan kan dit gevolgen hebben voor het behalen van een diploma. Scholen kunnen je op een gegeven moment uitschrijven. Wees je ervan bewust dat verzuim in de toekomst dus ook gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering en je mogelijk blijft zitten met een studieschuld.