De gemeenten Nijkerk, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Zeewolde en Bunnik hebben gezamenlijk één Rekenkamercommissie ingesteld.

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan ook los van de gemeenteraad besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Onderwerpen worden geselecteerd op basis maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde. Het onderzoek is gericht op structurele leereffecten. De commissie betaat uit een voorzitter en vier externe leden. De commissie wordt ondersteund door twee ambtelijk secretaris/onderzoekers.

Meer informatie

Wanneer u een onderzoeksonderwerp wilt inbrengen, kan dat. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris via het telefoonnummer (0342) 495 830 / 384 of via de website www.rkvalleienveluwerand.nl.(externe link)

Het adres van de Rekenkamercommissie is: P/a Gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.
E-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl.