Welkom op de informatiepagina voor de wijkontwikkeling van de wijk Rensselaer in Nijkerk.

Gezien de huidige staat van de openbare ruimte is de wijk toe aan een herinrichting. Tijdens deze herinrichting gaan we onder meer de wegen en stoepen, het groen en de riolering aanpakken. Een dergelijke herinrichting is een flinke operatie die altijd enige overlast veroorzaakt. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken proberen we de diverse werkzaamheden waar mogelijk te combineren.

Bovenstaande afbeelding geeft het gehele projectgebied voor de herinrichting van deze wijk weer. 
Dit projectgebied omvat in grote lijnen het gebied dat wordt begrensd door de Callenbachstraat, de Frieswijkstraat, de Barneveldseweg (N301) en de spoorlijn; bestaande uit:

  • Hoogstraat
  • Reijnoltstraat
  • Van Curlerstraat
  • Van Furstenburchstraat
  • Van Goltsteinstraat
  • Van Oldebarneveltstraat
  • Van Rensselaerstraat
  • Van Spaenstraat
  • Van Twillerstraat
  • Van Zuijlenstraat

Definitief ontwerp

Op 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de herinrichting van de wijk Rensselaer definitief vastgesteld. Dit ontwerp kunt u hieronder bekijken.

Proces van planvorming naar start uitvoering

Inmiddels is aanbesteding van het project succesvol afgerond. Als aannemer is Timmer GWW uit Nijkerk als beste uit de bus gekomen. We gaan nu samen met hen het ontwerp technisch verder uitwerken. Daarna starten we met het voorbereiden van deze herinrichting. Het streven is om medio 2024 te starten. Naar verwachting duurt deze herinrichting 2,5 tot 3 jaar. U wordt te zijner tijd over de exacte startdatum en planning nog geïnformeerd. Na de start houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Netverzwaring door Liander

In de nabije toekomst versterkt Liander het stroomnet in Rensselaer. Ze plaatsen meerdere nieuwe elektriciteitshuisjes. Hiermee is het stroomnet in uw buurt klaar om de groeiende vraag naar stroom de komende jaren te blijven leveren. Er komen meer elektriciteitshuisjes tussen de stroomkabels in te staan. Hierdoor worden de kabels korter en wordt het stroomnet krachtiger. Liander versterkt  het hele stroomnet in uw buurt in één keer. Ze proberen de werkzaamheden slim te combineren om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Op www.duurzaam-nijkerk.nl/uitbreiding-stroomnet(externe link) leest u meer over de netverzwaring.

Meer informatie?

Heeft naar aanleiding van al deze informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Peter Bruel: p.bruel@nijkerk.eu. U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk (033) 247 22 22.