Door de ‘gemeentelijke rioolheffing’ worden de gemeentelijke kosten gedekt voor de riolering en de zorg voor regenwater en grondwater. U vindt deze kosten op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag van de gemeente Nijkerk. Op de website van GBLT vindt u meer informatie.

Hoe werkt het?

Gemeentelijke kosten

De kosten voor het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke kosten voor het beheer en het onderhoud van de watergangen (tertiaire watergangen) worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente.

Waterschapslasten

U betaalt aan het waterschap twee soorten heffingen: een watersysteemheffing en een zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is bedoeld voor het beheren van oppervlaktewateren en veilige dijken. De zuiveringsheffing is bedoeld voor de zuivering van ons afvalwater. Als u hierover meer wilt weten, kijkt u dan op de website van Waterschap Vallei & Veluwe.

Drinkwaterkosten

De kosten voor het gebruik van drinkwater betaalt u aan het drinkwaterbedrijf Vitens.

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar GBLT.

Lees meer over bezwaar maken op de website van GBLT.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater