Ruime meerderheid van de raad wil door met het huidige plan om asielzoekers op te vangen

Donderdagavond 30 mei heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken door te willen gaan met het plan om 278 asielzoekers op te gaan vangen in de gemeente Nijkerk. Dit gebeurde aan de hand van de nota van uitgangspunten die donderdag 23 mei jl. op de agenda van de commissie stond. Met uitzondering van Forum voor Democratie gaven alle partijen aan de verantwoordelijkheid te willen nemen. Ze willen dat de zoektocht naar een geschikte plek samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties zorgvuldig maar ook snel gaat starten. 

We hebben in ons land sinds kort met de Spreidingswet te maken. De Spreidingswet zorgt ervoor dat er meer opvangplekken komen en dat vluchtelingen meer en eerlijk verspreid door Nederland kunnen wonen. Elke gemeente wordt verplicht om een aantal asielzoekers op te nemen, afhankelijk van de grootte en de welvaart van de gemeente. Doet een gemeente dat niet dan wijst het Rijk een plek aan waar de opvang komt. De nieuwe coalitie wil de Spreidingswet intrekken. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

Een ruime meerderheid van de raad heeft nu uitgesproken dat de gemeente Nijkerk zoveel asielzoekers gaat opvangen als de Spreidingswet vraagt. Ook als het nieuwe kabinet de Spreidingswet intrekt. Renkema: “Dat betekent dat we een plek gaan zoeken voor 278 asielzoekers, waarvan 24 alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ons doel is om deze mensen tijdelijk een veilige plek te bieden in onze gemeente. De eerste stap is dat we bepalen waar we dit het beste kunnen doen.”

Inwoners, ondernemers en organisaties betrekken

Niemand kent onze gemeente beter dan onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hun inzichten zijn heel belangrijk en kunnen de gemeente helpen om een goede beslissing te nemen. Daarom vraagt de gemeente aan hen om mee te denken. Ook als zij zorgen hebben of iets willen betekenen voor de asielzoekers dan hoort de gemeente dat graag. Tussen 13 juni en 13 juli nemen we met elkaar de tijd om ideeën voor mogelijke plekken en reacties op te halen. 

Vul de vragenlijst in

De gemeente wil graag weten wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden bij de keuze van een opvangplek. Vanaf 13 juni kan iedereen dit aangeven via een vragenlijst. De vragenlijst komt online te staan en is beschikbaar via de Parta app. Verder kan iedereen zelf een idee voor een mogelijke plek indienen. Die plek moet vanzelfsprekend wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het COA stelde hier een aantal basiseisen voor op. Enkele van die eisen zijn dat het gebouw leeg moet staan, brandveilig moet zijn, bij voorkeur verwarming heeft en het terrein moet groot genoeg zijn voor het aantal opvangplekken. Alle eisen zijn terug te lezen op coa.nl/nl/vastgoed.

De gemeente heeft al een aantal mogelijke plekken in beeld. De gemeente wil graag weten welke minpunten en pluspunten inwoners, ondernemers en organisaties zien voor deze plekken, zodat dit meegenomen kan worden bij het besluit hierover. Het staat nog helemaal niet vast of het een van deze plekken wordt. De voorgestelde plekken zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen. Het is ook mogelijk dat er goede andere ideeën worden ingediend die we met elkaar onderzoeken. 

Kom naar een bijeenkomst (in een van de kernen of online)

Voor mensen die meer informatie willen of hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst organiseert de gemeente een online bijeenkomst en drie inloopbijeenkomsten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Alle wensen, ideeën en meningen legt de gemeente vast in een participatieverslag. 

Vervolg: plek kiezen en inrichten

Uiteindelijk kiest de gemeenteraad uit verschillende mogelijkheden één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers. Na de keuze gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling hiervan met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen. De aanpak wordt vastgelegd in een plan en daarna worden deze plek(ken) klaar gemaakt om te bewonen. De verwachting is dat per 1 juli 2025 de opvangplek klaar is om de eerste bewoners te kunnen

Meer informatie: 

Kijk op de pagina Asielzoekers voor meer informatie. 

Basisvereisten opvanglocatie en werkwijze aanmelden - alles op een rij in één pdf