Seksbedrijf starten

Wat is het?

Als u een seksbedrijf wilt starten, overlegt u eerst met de gemeente of dit kan en of u een vergunning nodig hebt. Ook wanneer uw seksbedrijf wordt overgenomen of stopt, meldt u dit bij de gemeente.

Seksbedrijven zijn bijvoorbeeld:

 • seksbioscopen
 • bordelen
 • escortbedrijven
 • erotische massagesalons

Hoe werkt het?

Als u een seksbedrijf wilt starten, houdt u dan aan het volgende:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder(s) zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die er werken zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).
 • De exploitant en eventuele beheerder(s) mogen niet onder curatele staan.
 • De exploitant en eventuele beheerder(s) mogen niet zijn ontzet uit het ouderlijk gezag of voogdij.
 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Het is niet toegestaan de inrichting te exploiteren voordat de vergunning is verleend.
 • De exploitant en eventuele beheerder(s) zijn van onbesproken gedrag.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente. Hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van team Veiligheid. Geef daarbij:

 • een omschrijving van het bedrijf
 • de naam en het adres van het bedrijf
 • de naam en contactgegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder(s)

Wat heb ik nodig?

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar en de eventuele beheerder(s).
 • Een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst.
 • Een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf.
 • Eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie.
 • Volledig ingevuld Bibob-formulier.
 • Een bedrijfsplan.

Kosten?

Voor het starten of wijzigen van uw seks inrichting of escortbedrijf bent u legeskosten verschuldigd.

 • Voor een seks inrichting is het bedrag € 1.025
 • Voor een escortbedrijf is het bedrag € 512