De gemeente biedt hulp aan ondernemers/zzp'ers met financiële problemen en schulden. Ook als zij hun bedrijf al hebben beëindigd of gaan beëindigen. Het doel is dat u uw financiën weer op de rit krijgt en uiteindelijk schuldenvrij wordt.

Wanneer het u niet meer lukt om aan al uw betalingen te voldoen, kan de gemeente u helpen een oplossing te vinden. Het doel is volledige betaling van uw schulden aan uw schuldeisers. Als dit niet mogelijk is, kan er onder strikte voorwaarde aan uw schuldeisers om een gedeeltelijke kwijtschelding gevraagd worden. Dat heet dan een minnelijke schuldregeling. Als dit niet slaagt of opgezet kan worden, kunt u tot slot een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling Wsnp (Wet op de schuldsanering natuurlijke personen).
Ook kan er budgetbeheer, budgetbegeleiding of budgetcoaching worden ingezet. 
Ondernemers en zzp-ers komen sinds 1 januari 2021 in aanmerking voor gratis schuldhulpverlening. De gemeente Nijkerk schakelt hiervoor Menzing & Partners en het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) in. Beiden partijen hebben de noodzakelijke expertise en certificering om ondernemers en zzp-ers te helpen.

De gemeente verwacht wanneer de corona steun- en herstelpakketten stoppen, er een toenemend aantal ondernemers en zzp-ers zal zijn die financiële ondersteuning kan gebruiken. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar SHVO@nijkerk.eu of bellen met 14033 en vragen naar de klantmanager zelfstandigen.

Aanmelden kan door het formulier in te vullen en op te sturen/af te geven bij de gemeente Nijkerk.