De Sociaaldomeinraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Sociaaldomeinraad zet zich in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente.