Direct een formulier voor zorgaanvraag invullen (Wmo)

of 

Direct het aanvraagformulier voor jeugdhulp invullen (Jeugdwet).  U kunt dit printen en sturen naar: Sociaal Team, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.)

Ondersteuning via het Sociaal Team

Heeft u vragen over zelfstandig leven, wonen of werken? Of twijfelt u of het wel goed gaat met uw kind? Komt u er samen met de mensen in uw omgeving niet meer uit? Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u hulp krijgen van diverse organisaties in Nijkerk. Kijk hiervoor op www.WegwijzerNijkerk.nl. Ook kunt u terecht bij het Sociaal Team. De medewerkers geven advies, verwijzen u door of kijken samen met u van welke ondersteuning u gebruik kunt maken.

Wachtlijst

Op dit moment lukt het niet om uw melding binnen zes weken in behandeling te nemen. Dit komt omdat wij meer meldingen ontvangen dan wij aankunnen. Hierdoor loopt de wachttijd voor een gesprek helaas op. Houd op dit moment rekening met een termijn van minimaal 12 weken na het indienen van uw melding. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u is en werken er hard aan om deze termijn zo kort mogelijk te maken. 

Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van de gemeente Nijkerk. Zij komen uit het team Jeugd, het team Wmo en het team Participatie. Ze zoeken met u mee naar antwoorden bij vragen over onder  andere de onderstaande onderwerpen.

Zorg en begeleiding

 • Voorzieningen, begeleiding en zorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Hulpmiddelen

Geldzaken en administratie

 • (Bijzondere) bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling meedoen
 • Hulp bij administratie
 • Schulden

Opvoeden en opgroeien

 • Vragen over gedrag
 • Opgroeien
 • Opvoeden
 • Gezin

Welzijn

 • Sociaal netwerk
 • Relatie(s)
 • Echtscheiding
 • Verslaving
 • (Huiselijk) geweld

Wonen

 • Woonurgentie
 • Woningaanpassing
 • Mantelzorgwoningen
 • Veilig wonen en overlast

Scholing, werk en dagbesteding

 • Leerrecht
 • (Leerlingen-) vervoer
 • Ondersteuning bij zoeken werk
 • Dagbesteding
 • Informatie over vrijwilligerswerk

Hoe kan ik contact opnemen met het Sociaal Team?

Per telefoon

Telefoonnummer: (033) 247 22 22

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dat staat op uw paspoort of identiteitskaart.

Digitaal

• E-mail: aanmelden@nijkerk.eu

Zet in de e-mail waar u hulp bij nodig heeft. Zet er ook uw naam, telefoonnummer en burgerservicenummer (BSN) bij. Dat staat op uw paspoort of identiteitskaart.

• Formulier zorgaanvraag bovenaan deze pagina.

Een medewerker van het Sociaal Team neemt contact met u op.

In het gemeentehuis

Op openingstijden van het gemeentehuis kunt u er binnenlopen bij het Sociaal Team.

Hoe gaat het verder na het eerste contact?

Een medewerker van het Sociaal Team praat met u over uw hulpvraag. Mogelijk is hiermee uw vraag opgelost. Zo niet, dan maakt een medewerker een afspraak met u voor een gesprek om mee te denken over een oplossing.


Gesprek

Neem gerust iemand mee naar het gesprek. Denk aan een familielid, vriend(in) of buurman/-vrouw. Wilt u graag iemand meenemen, maar is er niemand die u kunt vragen? Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen via MEE Samen, telefoonnummer 088 633 0633 of emailadres info@meesamen.nl. U kunt voor meer informatie kijken op www.meesamen.nl.

Wat heeft u nodig?

In het gesprek bespreekt u uw vragen. Waar hebt u ondersteuning bij nodig en wat kunt u zelf? Waar kunnen familieleden, buren, vrienden of een Nijkerkse organisatie bij helpen?

Het kan zijn dat dit niet genoeg is. U of uw gezin heeft meer specialistische hulp nodig. U bespreekt dit met de medewerker en samen maakt u als het nodig is een plan. Ook als de medewerker u doorverwijst naar specialistische hulp blijft de medewerker betrokken. De medewerker maakt, samen met u, afspraken met de specialistische hulpverlener over de hulp. Ook bespreekt de medewerker regelmatig of de hulp goed werkt. Als u zelf weer verder kunt stopt de ondersteuning. De medewerker hoort bovendien graag of u tevreden bent.

Kosten

De ondersteuning van het Sociaal Team is gratis. Voor sommige hulp en hulpmiddelen moet u betalen. Daarover informeert de medewerker u van tevoren.

Registratie

Wanneer het Sociaal Team uw vraag in behandeling neemt, dan registreert de medewerker uw gegevens. Natuurlijk gaan medewerkers vertrouwelijk met uw gegevens om, volgens wettelijke eisen.

Klachten

Hebt u onverhoopt een klacht? Dan kunt u op deze website een klachtenformulier invullen. Of u kunt een brief sturen aan de Gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Aanvullende informatie

Folders en formulier

Meer informatie vindt u op de onderstaande websites: